Prvouka 3 – pracovní sešit eBook

Fatimma.cz Prvouka 3 – pracovní sešit Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Prvouka 3 – pracovní sešit! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Prvouka 3 – pracovní sešit a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Prvouka 3 – pracovní sešit.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,54 MB

ISBN: 9788087591277

POPIS
Barevný pracovní sešit doplňuje učebnici Prvouka 3, edice Čtení s porozuměním, ve které se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici. Děti se prostřednictvím praktických úkolů seznamují se svým okolím, neživou a živou přírodou a získávají další poznatky o lidském těle.Pro lepší orientaci jsou v pracovním sešitě odkazy na odpovídající strany v učebnici.Na krátkou ukázku z krásné literatury navazují otázky a úkoly podporující čtenářskou gramotnost. Následují doplňovačky, osmisměrky, úkoly na domalování nebo dolepení obrázků z přílohy, hádanky, hry, soutěže a náměty na skupinové práce.Nechybí ani pokusy a pozorování, které jsou doplněny návodnými ilustracemi, a náměty na výpravy a aktivity v přírodě v daném ročním období.Také v pracovním sešitě se podobně jako v učebnici nachází na spodním okraji strany náměty k dalším činnostem a metodické pokyny.Součástí pracovního sešitu jsou cyklická opakování, ve kterých jsou žáci motivováni získat odměnu, a závěrečné opakování.Pracovní sešit také obsahuje vystřihovací přílohu.NOVA3331
STÁHNOUT ČÍST
Já a můj svět 3 - prvouka (pracovní sešit) (3-76) | NOVÁ ŠKOLA...
Tento pracovní sešit je především určen pro žáky - cizince na českých školách, kteří se seznamují s českým jazykem. Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí. V části „Píšeme, čteme a mluvíme" poznají žáci českou abecedu, naučí se psát písmena, vštípí si základy gramatiky českého jazyka a...
Prvouka 3 - Učebnice | Pracovní sešit
Prvouka - dokonči práci z úterý - pracovní sešit str. 60 - 61; na str.61 nepřehlédni cvičení u kašpárka; FOTOÚKOL Z PRVOUKY - najdi obal od potravin nebo jiných výrobků, které jsou vyrobeny se surovin, které nám poskytla hospodářská zvířata.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY