Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe eBook

Fatimma.cz Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,17 MB

ISBN: 9788024756080

POPIS
Kniha se zabývá problematikou financování územních samospráv (obcí a krajů), a to i v mezinárodním kontextu. Popisuje strukturu veřejné správy, teorii fiskální federalismu, hierarchii rozpočtového uspořádání a rozpočet jako základní plán každé samosprávy. Řeší otázky rozpočtového určení daní v rámci obcí a krajů, problém rostoucí zadluženosti územních samospráv a její regulace a v neposlední řadě také legislativní a ekonomické aspekty ve vztahu k majetku municipalit a krajů. Dále se zabývá možnostmi financování územních samospráv ze zdrojů Evropské unie a kvalitou hospodaření s veřejnými prostředky. Aktualizace knihy reaguje na neustále se měnící podmínky, ve kterých se financování územních samospráv vyvíjí – např. změny rozpočtového určení daní, návrh tzv. fiskální ústavy, která se územních samospráv dotýká, zdroje financování z EU v programovacím období 2014-2020 atd. Publikace podobného zaměření na trhu velmi rychle zastarávají a na tyto skutečnosti zatím žádná z nich nereaguje.
STÁHNOUT ČÍST
Rozpočet obce - Wikipedie
PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe.1. vyd. Praha: Grada, 2007. 280 s. ISBN 9788024720975. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS
Zahraniční spolupráce | Svaz měst a obcí České republiky
Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe (2007) | Provazníková, Romana | ISBN: 9788024720975 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY