Zákon o dani silniční eBook

Fatimma.cz Zákon o dani silniční Image

INFORMACE

Zákon o dani silniční je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Petr Novotný. Přečtěte si s námi knihu Zákon o dani silniční na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

NÁZEV SOUBORU: Zákon o dani silniční.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,80 MB

ISBN: 8071795127

POPIS
Komentář obsahuje komentované vydání zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění platném k 1.1.2006. Publikace je doplněna o související předpisy a související judikaturu, a to včetne předpisu Evropských společenství a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Komentář umožňuje získat komplexní přehled o všech aktuálních otázkách spojených s uplatňováním zákona o dani silniční v praxi. Zařazením návrhu směrnice Rady EU o daních v oblasti vozidel komentář naznačuje, jakým směrem se daná problematika bude v budoucnu vyvíjet pod vlivem práva Evropských společenství.
STÁHNOUT ČÍST
o dani silniční
Zákon o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: § 1 Účel zákona Účelem zákona je upravit daň silniční (dále jen „daň"), kterou se zdaňuje užívání pozemních komunikací v České republice silničními vozidly1) (dále jen „vozidla"). § 2 Předmět daně
Zákon o dani silniční - komentář, příklady ...
Zákon o dani silniční - Monika Novotná, Petr Novotný Komentář obsahuje komentované vydání zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ve znění platném k 1.1.2006. Publikace je doplněna o související předpisy a související judikaturu, a to včetne předpisu Ev...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY