Železničná dopravná prevádzka eBook

Fatimma.cz Železničná dopravná prevádzka Image

INFORMACE

Železničná dopravná prevádzka je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Blaho. Přečtěte si s námi knihu Železničná dopravná prevádzka na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Železničná dopravná prevádzka.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,47 MB

ISBN: 9788055410579

POPIS
Učebné texty sústredené v tejto učebnici sú určené najmä pre študentov bakalárskeho študijného programu železničná doprava, ktorý už absolvovali disciplíny zamerané na získanie základných poznatkov zo železničnej dopravnej prevádzky, ale i odborníkom z praxe. Publikácia obsahuje kapitoly z mechaniky železničnej dopravy. Následne je priblížená technická základňa vlakotvorných staníc. Technologické postupy v členení na obsluhu tranzitných vlakov, cieľových vlakov, rozraďovanie súprav a obsluha súprav vozidiel východiskových vlakov, predstavujú jadro dopravných procesov vo vlakotvornej stanici. Komplexnú podporu technologických procesov zabezpečujú informačné systémy, ktorých poznanie a neustály vývoj umožňuje lepšie riadenie a koordináciu miestnych dopravných procesov v nadväznosti na sieťové a líniové dopravné procesy.2. prepracované vydanie
STÁHNOUT ČÍST
Železničná dopravná prevádzka - vypracované otázky ...
Skriptá slúžia ako povinná študijná literatúra pre predmet "Železničná prepravná prevádzka 2" , ktorý nadväzuje na znalosti z predmetov Dopravná a spojová sústava, Právny rámec v doprave a spojoch a najmä na predmet Železničná prepravná prevádzka 1.
Novinky | Stredná priemyselná škola dopravná
Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc. ISBN: ... Učebné texty sústredené v tejto učebnici sú určené najmä pre študentov bakalárskeho študijného programu železničná doprava, ktorý už absolvovali disciplíny zamerané na získanie základných poznatkov zo železničnej dopravnej prevádzky ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY