Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb eBook

Fatimma.cz Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb Image

INFORMACE

Hledáte knihu Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Ivan Šimovček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,17 MB

ISBN: 9788081684135

POPIS
Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná rozpačito a nejednotne. Vzhľadom na početné medzinárodné záväzky s účinnosťou od 1. júla 2016 bola v Slovenskej republike popri individuálnej trestnej zodpovednosti zavedená aj trestná zodpovednosť právnických osôb. Komentár k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autori, profesori trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami, v krátkom čase, ešte pred účinnosťou zákona spracovali komentár k jeho príslušným ustanoveniam. V komentári autori prezentujú poznatky, ktoré môžu adresátovi právnej normy pomôcť pri porozumení a aplikácii príslušných ustanovení zákona v širších súvislostiach. Vzhľadom na to, že ide o nový inštitút, s ktorým nie sú v Slovenskej republike žiadne praktické skúsenosti, výklad jednotlivých ustanovení je obohatený aj o názory zahraničných, najmä českých autorov a relevantnú, hoci skromnú judikatúru českých súdov. Výklad je doplnený aj o príslušnú judikatúru slovenských všeobecných súdov, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ktorej aplikácia prichádza pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnických osôb do úvahy. Komentár je určený predovšetkým orgánom činným v trestnom konaní a súdom, ktoré budú vo svojej aplikačnej praxi riešiť konkrétne prípady vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči právnickým osobám. Svoje využitie nájde aj medzi advokátmi, ktorí budú obhajovať trestne stíhané právnické osoby, a medzi príslušnými štatutárnymi či inými orgánmi právnických osôb, najmä pri prijímaní príslušných opatrení na predchádzanie trestnej zodpovednosti v rámci právnickej osoby, na riadení ktorej sa podieľajú.
STÁHNOUT ČÍST
91/2016 Z.z. - Zákon o trestnej zodpovednosti práv ...
Všechny informace o produktu Kniha Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ...
V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 13. novembra 2015 schválený nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon" alebo „nový zákon"). Návrh zákona predložila Vláda Slovenskej republiky a bol vypracovaný na základe Návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY