Nové pravidlá cestnej premávky (v pevnej väzbe) eBook

Fatimma.cz Nové pravidlá cestnej premávky (v pevnej väzbe) Image

INFORMACE

Nové pravidlá cestnej premávky (v pevnej väzbe) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Nové pravidlá cestnej premávky (v pevnej väzbe) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Nové pravidlá cestnej premávky (v pevnej väzbe).pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,31 MB

ISBN: 9788089350308

POPIS
Kniha je skomentovaná a doplnená kresbami konkrétnych situácií vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona, aby sa problematika jednoduchšie pochopila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku cestnej premávky. Zároveň sa v samostatnej kapitole priamo na simulovaných dopravných situáciách podrobne rozoberajú postupy ako riešiť často veľmi zložité situácie priamo na križovatkách, ktoré nie sú rozlíšené dopravnými značkami, sú rozlíšené dopravnými značkami, prípadne na križovatkách, ktoré sú riadené svetelným zariadením. Kniha obsahuje i skúšobné testy zo spomínaných zákonov a vyhlášky, dopravných značiek a dopravných situácií. Kniha zachytáva všetky zmeny, ktoré boli vykonané novelami č. 313/2011 Z. z. a č. 361/2011 Z. z. a platia od 1. januára 2012.
STÁHNOUT ČÍST
Nové pravidlá cestnej premávky / Najlacnejšie knihy
BRATISLAVA. Parlament dnes posunul do ďalšieho rokovania nové pravidlá cestnej premávky, ktorými by sa mali vodiči riadiť od februára budúceho roku. Konečné hlasovanie o predlohe sa očakáva na ďalšej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne v novembri. Zákon predpokladá napríklad ...
Autoškola - Happy Drive, Bratislava
Aktuálne sa v problematike cestnej premávky pripravujú zmeny týkajúce návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktoré by s najväčšou pravdepodobnosťou mali platiť od 1. januára 2016. Návrh novely zákona o cestnej premávke rieši problematiku definície kolobežky a taktiež novela by mala riešiť i problematiku objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY