Společenské vědy pro 1. ročník středních škol eBook

Fatimma.cz Společenské vědy pro 1. ročník středních škol Image

INFORMACE

Společenské vědy pro 1. ročník středních škol je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Denisa Denglerová. Přečtěte si s námi knihu Společenské vědy pro 1. ročník středních škol na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Společenské vědy pro 1. ročník středních škol.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,75 MB

ISBN: 9788073581459

POPIS
Pracovní sešit tvoří jednotný celek s učebnicí – ve vyučování se předpokládá kombinace práce s oběma částmi učebnicové sady. Sešit ověřuje a dále prohlubuje znalost klíčového učiva, současně posouvá vybranou problematiku do každodenních souvislostí. Cvičení jsou navržena tak, aby zvlášť podporovala rozvoj dovedností a klíčových kompetencí žáků. Společně se zařazením jednotlivých průřezových témat tedy pracovní sešit (obdobně jako učebnice) naplňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání. Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice – naleznete zde tedy totožné tematické celky, kapitoly a podkapitoly. Jednotlivá cvičení odkazují a rozvíjí příslušné výkladové části učebnice. Navíc se v pracovním sešitě za každým z tematických celků objevuje dvoustránkové Opakování, které ověřuje znalost klíčových pojmů a problémů příslušného celku. Po formální stránce je Opakování zpracováno tak, aby typem zařazených cvičení odpovídalo připravované podobě maturitní zkoušky stanové MŠMT ČR. Pracovní sešit nabízí širokou škálu cvičení – vedle klasických faktografických zadání (posuzování pravdivosti tvrzení, doplňování chybějících pojmů, přiřazování pojmů ke stanoveným kategoriím aj.) jsou výrazně zastoupena cvičení směřující k rozvoji dovedností žáků – práce s textem a ikonickým materiálem, posuzování a řešení modelových situací, identifikace problémů atd. Jednotlivá zadání pak kombinují individuální, párovou a skupinovou práci studentů. Zastoupeny jsou také podněty pro dlouhodobější projekty a aktivity. Klade také důraz na spolupráci studentů a jejich sebevyjádření, a to ať už ve formě diskuse, proslovu, či v písemné formě – formální zpracování sešitu přitom umožňuje, aby naprostou většinu cvičení mohli studenti vypracovat přímo do sešitu. Cvičení také vedou studenty k práci s různými zdroji informací a ke kritickému zhodnocení spolehlivosti těchto zdrojů, čímž je zvlášť připravují na život v současné informační společnosti. I zde je samozřejmostí poutavé grafické zpracování, které zvyšuje přehlednost textů a systematičnost práce s nimi. Formálně jsou odlišena jak jednotlivé typy cvičení, tak i variabilní formy práce studentů. Formální stránku pracovního sešitu doplňují zadání využívající práci s fotografiemi, ilustracemi a grafy.
STÁHNOUT ČÍST
Společenské vědy pro 1. ročník středních škol | KNIHCENTRUM.cz
Objednávejte knihu Společenské vědy pro 1. ročník středních škol v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků
Společenské vědy pro 1. ročník středních škol levně, cena ...
Domů / SŠ učebnice / Společenské vědy Gymnázia SOŠ SOU UO / Společenské vědy pro 1. ročník středních škol, uč.; Dvořák, Hoše Dvořák, Hoše 130,00 Kč
SOUVISEJÍCÍ KNIHY