Evoluční teorie eBook

Fatimma.cz Evoluční teorie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Evoluční teorie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Evoluční teorie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Evoluční teorie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,43 MB

ISBN: 8073870164

POPIS
Seznamte se s pluralitou názorových proudů v rámci stávající evoluční teorie, s pestrostí škol i celého akademického „establishmentu“ a uvědomte si zásadní význam paleontologie. Pokud evoluční biolog řekne, že se život plynule vyvíjel od skromných počátků až po současnou rozmanitost prostřednictvím přírodního výběru, je to stejné, jako když příznivec vědy o Stvoření prohlásí, že se všechno událo doslovně podle prvních veršů knihy Genesis. Realita fosilního záznamu však představuje jediný doklad o fylogenezi – nelze před ní zavírat oči. Krajní postoje trpí apatií vůči realitě. Dějiny darwinismu se podobají dějinám římskokatolické církve. V určitém historickém okamžiku se Bible přestala číst, následovala reformace. Když v 70. letech uplynulého století vědci začali opět číst Darwina, nastala éra, jejíž konec ještě neznáme. V terminologii dějin přírodních věd se dnešnímu stavu říká krize; rozpory se hromadí, vzniká množství škol. Znepokojivým jevem je, že tytéž pojmy nabývají v různých školách odlišný smysl. Předložený slovník se do těchto do značné míry zideologizovaných otázek pokouší vnést světlo.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Evoluční teorie - etologie a sociobiologie
Spor o Darwina. Zpracováno podle stejnojmenné knihy Phillipa E. Johnsona Vymezení problému a pojmů. Darwinova evoluční teorie (O vzniku druhů, 1859, Anglie) - vysvětluje život jako výsledek malých (náhodných) genetických mutací (Mutace - dědičná změna vlastnosti.) a přežití nejlépe přizpůsobených organismů. Tvrdí, že k velkým změnám v organismech může ...
Evoluce - Wikipedie
Kdyby se potvrdila platnost evoluční teorie, mnohé by pro nás ztratilo smysl a možná bychom za nějaký čas dospěli k závěru, že k vysvětlení čehokoli vůbec Boha nepotřebujeme… Pokud ztratíme pro naši víru rozumové argumenty, potom se máme čeho obávat (s. 19). To je přesné vyjádření postoje, kterému se říká ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY