Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu eBook

Fatimma.cz Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu Image

INFORMACE

Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Hrabovská. Přečtěte si s námi knihu Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho marketingu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,66 MB

ISBN: 9788070979372

POPIS
Marketing bol donedávna spájaný s koncepciou ziskovosti a konkurencieschopnosti. V posledných rokoch sa však uplatňuje aj v organizáciách, ktoré nedosahujú zisk, ako napr. kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, politické strany, dobrovoľné alebo charitatívne organizácie, ale aj pri propagovaní ľudí a ich názorov, udalostí a miest. Dôvodom je predovšetkým tlak na efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, ako aj narastajúca konkurencia. Koncepcia marketingu územia ovplyvňuje tak názory na miesto pobytu, priemyselné a obchodné zóny, územie, cestovný ruch a územný imidž. Predložený vysokoškolský učebný text, slúži ako študijný materiál ponúkajúci základy marketingu aplikovaného pre oblasť služieb a pre oblasť teritória: je určený predovšetkým pre študentov voliteľných predmetov na Fakulte verejnej správy.
STÁHNOUT ČÍST
Vybrané kapitoly z marketingu služieb a teritoriálneho ...
Podobné jednotky. Marketing služieb / Autor: Ďaďo, Jaroslav, 1954-, et al. Vydané: (2006) Manažment a marketing v trhových službách. / Autor: Michalová ...
JánUličiansky | Srovnanicen.cz
Koncepcia marketingu územia ovplyvňuje tak názory na miesto pobytu, priemyselné a obchodné zóny, územie, cestovný ruch a územný imidž. Predložený vysokoškolský učebný text, slúži ako študijný materiál ponúkajúci základy marketingu aplikovaného pre oblasť služieb a pre oblasť teritória: je určený predovšetkým ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY