Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku eBook

Fatimma.cz Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,80 MB

ISBN: 9788055414973

POPIS
Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku. Na výsledkoch komplexného výskumu je postavený autorský model riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku. Otázka riadenia vzťahov so zákazníkmi v slovenských podnikoch je v súčasnosti veľmi aktuálna. Manažéri slovenských podnikov sa snažia vytvárať dlhodobo výnosné vzťahy so svojimi zákazníkmi, ktoré by mali zabezpečiť ich zotrvanie na trhu. Aby táto iniciatíva podnikov bola úspešná, je potrebné uplatňovať prvky orientácie na zákazníka a vytvoriť prostredie, ktoré bude napomáhať k tvorbe hodnoty pre zákazníka, umožňovať efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. V tomto by mohla byť manažérom podniku nápomocná vytvorená metodika budovania systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku.
STÁHNOUT ČÍST
Milan Kubina | Gorila
Bakalárska práca sa zaoberá dôležitosťou systému riadenia vzťahov so zákazníkmi ako moderného nástroja marketingu. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie problematiky, definuje pojem CRM, jeho význam, ako ho implementovať. Druhá kapitola analyzuje spoločnosť Orange Slovensko.
Milan Kubina | Gorila
· sprístupňuje efektívnejší manažment vzťahov so zákazníkmi ... · marketing vzťahov - budovanie dlhodobých a rentabilných vzťahov so zákazníkom ... 41. Implementácia systému marketingovej kontroly do podniku, marketingový audit: 512 slov 42. Finančné trhy a inštitúcie, finančná a kapitálová štruktúra firmy
SOUVISEJÍCÍ KNIHY