Nové pravidlá cestnej premávky eBook

Fatimma.cz Nové pravidlá cestnej premávky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Nové pravidlá cestnej premávky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Nové pravidlá cestnej premávky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Nové pravidlá cestnej premávky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,65 MB

ISBN: 9788089350636

POPIS
S komentárom a skúšobnými testami. Kniha mala v poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 430/2015 Z.z. až 152 novelizačných zmien, ktoré sú už zachytené v tomto vydaní. Kniha je skomentovaná a doplnená kresbami konkrétnych situácií, vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona, aby sa problematika jednoduchšie pochopila a komentár tak detailne vysvetlil celú problematiku cestnej premávky. Zároveň sa v samostatnej kapitole priamo na simulovaných dopravných situáciách podrobne rozoberajú postupy ako riešiť často veľmi zložité situácie priamo na križovatkách, ktoré nie sú rozlíšené dopravnými značkami, sú rozlíšené dopravnými značkami, prípadne na križovatkách, ktoré sú riadené svetelným zariadením.Kniha obsahuje okrem zákona 8/2009 Z. z. i vyhlášku č. 9/2009 Z. z., vyhlášku č. 464/2009 Z. z. a zákon č. 135/1961 Zb. (cestný zákon), všetko v úplnej najnovšej novelizovanej podobe s komentárom ako aj skúšobné testy zo spomínaných zákonov a vyhlášky, dopravných značiek a dopravných situácií.
STÁHNOUT ČÍST
Nove pravidla - bazár - Bazoš.sk
Prehľad najdoležitejších zmien, ktoré navrhujeme v novele zákona o cestnej premávke 16. 01. 2019 Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke predkladá ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018.V rámci novely sa navrhujú tiež zmeny v zákone č. 372/1990 Zb.
Nové pravidlá pre vodičov. Polícia sa chystá podkúriť ...
Nová práca Nové pravidlá cestnej premávky . Aktualizované vydanie titulu NOVÉ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY platné od 1. januára 2020.Kniha bola v týchto dňoch znovelizovaná a doplnená o takmer 200 novelizačných bodov.Základ knihy tvoria: zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke po poslednej novelizácii, vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY