Výpovědní důvody z nájmu bytu eBook

Fatimma.cz Výpovědní důvody z nájmu bytu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Výpovědní důvody z nájmu bytu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Výpovědní důvody z nájmu bytu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Výpovědní důvody z nájmu bytu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,56 MB

ISBN: 8072016594

POPIS
Praktická příručka přináší podrobný výklad ustanovení § 711 a § 711a občanského zákoníku, které stanoví, z jakých důvodů může pronajímatel vypovědět nájem bytu, ať již s přivolením soudu nebo bez takového přivolení. Zvláštní pozornost je věnována právě těm novým ustanovením, která umožňují, aby pronajímatel vypověděl nájem i bez předchozího přivolení soudu. Vyčerpávající komentář je doplněn přehledem veškeré dosavadní judikatury k výpovědi z nájmu bytu. Rozhodnutí jsou uváděna citací právní věty a výňatkem z odůvodnění, často je připojena vysvětlující poznámka. Základem knihy je sice návod na aplikaci platné právní úpravy, autoři však připojili též několik úvah de lege ferenda. V závěru knihy autoři upozorňují na úskalí, která soudní řízení o výpovědi z nájmu bytu přináší, a podávají několik praktických rad, jak se jich předem vyvarovat.
STÁHNOUT ČÍST
Ukončení nájmu bytu: Nájemce k výpovědi důvod nepotřebuje ...
V občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.) je v par. 2287 uvedeno: „Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval."
Nový Občanský zákoník - Skončení nájmu - Podnikatel.cz
Výpovědní důvody při nájmu na dobu neurčitou. Nový občanský zákoník stanovuje, že pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době v případě, že:. má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno;
SOUVISEJÍCÍ KNIHY