Matematika 7 eBook

Fatimma.cz Matematika 7 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Matematika 7? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Peter Bero? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Matematika 7.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,63 MB

ISBN: 9788089792092

POPIS
Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave.Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené aktívne učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a pri ktorom je učiteľ inšpirátorom a organizátorom diania v triede (metóda R.A.U.) tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov, či už čisto matematických, alebo začleňujúcich do vyučovania matematiky prierezové témy.Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.
STÁHNOUT ČÍST
Matematika za 7. razred - Akademija Uči Slobodno
Úvod » Matematika 7 » Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka. 11. 3. 2011. Tyto čtyři úlohy jsou za DÚ, (výsledky neuvádím) 1. Motor spotřebuje za 22 hodin 160 litrů nafty. Kolik litrů nafty spotřebuje za 48 hodin? 2.
Matematika 7 - e-Škole
Matematika 7. ročník Masarykova ZŠ v Plzni; 51 videos; 34,256 views; Last updated on May 1, 2015; videa s řešenými příklady pro 7. ročník ZŠ Play all Share.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY