Integrální bezpečnost eBook

Fatimma.cz Integrální bezpečnost Image

INFORMACE

Hledáte knihu Integrální bezpečnost? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Karol Balog? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Integrální bezpečnost.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,82 MB

ISBN: 9788073850760

POPIS
Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. V dalších částech je poukázáno na potřebu tyto jednotlivé dílčí bezpečnosti vzájemně propojit a řešit komplexně, protože jednotlivé subsystémy se vzájemně ovlivňují a někdy i negativně. V publikaci je představen model řízení, jedna z možností, jak danou problematiku zvládat. Dále je na příkladu uveden i model možnosti skloubení běžné provozní bezpečnostní dokumentace (BOZP, PO, …) s dokumentací bezpečnostního plánování. Ve druhé části publikace jsou popsány závažné oblasti mimořádných událostí, které mohou výrazným způsobem ohrozit bezpečnost člověka a prostředí, ve kterém žije, a ty jsou rozpracovány podrobněji. Jedná se o oblast hoření a přerušení hoření včetně výpočtu rozvoje požáru a potřebného množství hasicích látek, problematiku hasicích pěn, zejména jejich vlivu na životní prostředí, problematiku nebezpečných látek a jejich slučitelnosti. Poslední kapitola je pak věnována bezpečnosti jaderných elektráren.
STÁHNOUT ČÍST
050-0004/01 - Integrální bezpečnost systémů (IBS)
Bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a navazující magisterský obor Integrální bezpečnost staveb (zkráceně obor Q) jsou součástí obecného studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Profilové předměty zajišťují zejména Katedra konstrukcí pozemních staveb, Katedra ...
Integrální bezpečnost z pohledu firmy - Fakulta ...
Obor - Integrální bezpečnost staveb. Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY