Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 1. díl eBook

Fatimma.cz Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 1. díl Image

INFORMACE

Hledáte knihu Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 1. díl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Milada Polišenská? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968 1. díl.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,48 MB

ISBN: 9788072774548

POPIS
V prvním svazku studie o diplomatických vztazích Československa a USA se seznámíme se strukturou, fungováním a reorganizacemi amerického Departmentu of State a U. S. Foreign Service v meziválečném období a porovnáme je s československým ministerstvem zahraničí a zahraniční službou. Představíme zde americké vysoké úředníky a diplomaty zabývající se středoevropskou problematikou a diplomatický sbor – Corps Diplomatique – ve Washingtonu v meziválečném období. Na americkém vyslanectví v Praze sídlícím tehdy stejně jako dnes v Schönbornském paláci na Malé Straně se v meziválečném období postupně vystřídalo šest vyslanců, vesměs velmi zkušených diplomatů či politicky významných osobností, přičemž o post vyslance v Praze byl mezi americkými diplomaty značný zájem. Na československé straně sledované diplomatické relace přibližuje tato část studie strukturu ministerstva zahraničních věcí v Praze a podrobně popisuje fungování československého vyslanectví ve Washingtonu: personální obsazení úřadu, kam byla na posty vyslanců posílána elita diplomacie masarykovského Československa, hlavní agendy, jednání na Departmentu of State, životní podmínky diplomatů a celou řadu dalších otázek včetně dvou velkých kontroverzních a konfliktních případů.Studie je uvedena pojednáními o fungování amerických konzulátů v Praze za Rakouska-Uherska a o roli USA v procesu uznání Československa, jež vyústilo v navázání vzájemných diplomatických vztahů. Využívá bohatý pramenný materiál z českých i amerických archivů, přináší řadu hlubších sond a výmluvných črt, které doplňují obrázek ministerstev, legací a diplomatů obou států v období 1918–38, a koriguje některé stereotypy, jež panují ohledně vztahu Československa a Spojených států v meziválečném období.
STÁHNOUT ČÍST
Republika československá 1918-1939 mapa - Chci.cz
Diplomatické vztahy Československa a USA: I. díl - 1. svazek 1918-1968 V prvním svazku studie o diplomatických vztazích Československa a USA se seznámíme se strukturou, fungováním a reorganizacemi amerického Departmentu of State a U. S. Foreign Service v meziválečném období a porovnáme je s československým ministerstvem ...
Tip Diplomatické vztahy Československa a USA: I. díl - 1 ...
První díl trilogie naší přední historičky diplomatických vztahů, která na základě archivních výzkumů v USA i u nás a s přihlédnutím k dosavadní nepočetné literatuře podrobně mapuje vývoj a peripetie diplomatických vztahů i jejich hlavních protagonistů v letech 1918-68. První díl s předznamenáním aktivit čs. zahraničního odboje za 1. světové války ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY