Provozní reaktorová fyzika eBook

Fatimma.cz Provozní reaktorová fyzika Image

INFORMACE

Provozní reaktorová fyzika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lenka Heraltová. Přečtěte si s námi knihu Provozní reaktorová fyzika na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Provozní reaktorová fyzika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,65 MB

ISBN: 9788001059012

POPIS
Skripta, primárně určená pro studenty magisterského studijního programu v oboru Jaderné inženýrství pro předmět Provozní reaktorová fyzika, si kladou za cíl poskytnout nezbytný, ale komplexní úvod do problematiky provozní raktorové fyziky s hlavním důrazem na neutroniku jaderného paliva a aktivní zóny reaktoru. Učební text navazuje na první vydání z roku 2001, ale je zásadně přepracovaný s ohledem na vývoj v oblasti provozní reaktorové fyziky, který proběhl za 15 let od vydání prvních skript.
STÁHNOUT ČÍST
KOS.FS - fakultní nadstavba
STAVEBNÍ FYZIKA I - Osvětlení, oslunění, akustika budov; Reactor Physics Course at VR-1 Reactor; Provozní reaktorová fyzika; Praktikum z radiační chemie a fotochemie; Česko-švédská konverzace; Makromolekulární chemie.
Učebnice fyzika, CVUT Praha - Heureka.cz
Provozní reaktorová fyzika [17PRF] Provozní stavy jaderných reaktorů [17PSJR] Předdiplomní seminář [01DSEMI] Předdiplomní seminář [17DSEM] Přenosy dat a rozhraní [12PDR2] Příprava polovodičových nanostruktur [12PN] Přípravný kurz z matematiky 2 [818PRK2]
SOUVISEJÍCÍ KNIHY