Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) eBook

Fatimma.cz Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) Image

INFORMACE

Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Virgovičová. Přečtěte si s námi knihu Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť).pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,42 MB

ISBN: 9788081204982

POPIS
Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho prvé upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľka základnej školy a má neoceniteľné skúsenosti s elementaristickým čítaním a písaním. Strany Šlabikára obsahujú nápovedné obrázky, normalizované tvary písma, didakticky premyslené cvičenia a texty a tvary na rozcvičenie jemnej motoriky dieťaťa. V šlabikári nájdete všetky písmená predpísané učebnými osnovami a štandardami MŠ. Dielo je ilustrované akademickou maliarkou Vierou Kardelisovou-Hrúzovou, renomovanou a uznávanou výtvarníčkou v oblasti detskej kresby.Šlabikár je schválený ako učebnica SJ pre 1. ročník ZŠ a hradený z prostriedkov MŠ SR.„Šlabikár je zostavený tak, aby všetci žiaci získavali vedomosti aktívne, tvorivo, bez stresu a mali vyššiu motiváciu učiť sa. Obsahuje viac zážitkových, motivujúcich, autoregulujúcich a kreatívnych metód, čím sa zvyšuje kvalita a efektívnosť práce žiakov aj učiteľov.Koncepcia Šlabikára:- je založená na rozvoji všetkých žiakov podľa ich možností a schopností s cieľom, aby sa každý žiak stal individualitou.- rešpektuje individuálne osobitosti žiakov, rôznorodosť ich záujmov, potrieb, osobné tempo učenia a humanizáciu vyučovacieho procesu.Texty na jednotlivých stranách sú zostavené s rôznou náročnosťou. Učiteľ má k dispozícii viac textov, ktoré mu umožňujú diferencovane pracovať so žiakmi. Nemusí so všetkými žiakmi preberať všetky texty a úlohy.Šlabikár je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a príloh ISCED 1.Šlabikár je schválený Ministerstvom školstva SR.
STÁHNOUT ČÍST
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (2. časť) levně ...
Učebnica pre 1. ročník ZŠ, 2. časť. Súlad s iŠVP. Učivo je v súlade s požiadavkami iŠVP a rešpektuje najnovšie požiadavky na výučbu elementárneho čítania a písania, ako aj čítania s porozumením.; Obsahuje témy, ktoré boli aktualizované a doplnené podľa iŠVP, má platnú schvaľovaciu doložku.
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť - Lýdia ...
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl. / Autor: Virgovičová, Lýdia Vydané: (1994) Možnosti vyhľadávania
SOUVISEJÍCÍ KNIHY