Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch eBook

Fatimma.cz Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Zákon o Policajnom zbore/Zákon o priestupkoch.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,96 MB

ISBN: 13356127

POPIS
1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zborePo zmene zákonom č. 297/2008 Z. z.:- legislatívno-technická úprava na zosúladenie zákona so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2. Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkochPo zmene zákonom č. 298/2008 Z. z.:- priestupkom proti poriadku v správe je aj úmyselné neoprávnené použitie chránených profesijných označení lekár, notár, advokát, autorizovaný architekt a pod.,- § 21 ods. 1 písm. i) umožňuje sankcionovať neoprávnené držanie dôležitých dokladov a pečiatok, ktoré možno zneužiť, napr. rôzne druhy úradných povolení, osvedčení a pečiatok, ktoré sa podľa zákona mali vrátiť orgánu, ktorý ich vydal, ale ktoré osoby nevrátili a majú ich bez právneho dôvodu stále pri sebe,...
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o policajnom zbore | Odborná literatúra a právnická ...
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine o zmene a doplnení niektorých zákonov; Zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi; Správne právo. V správnom konaní sa prejednávajú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 Zákona 372/1990 o priestupkoch.
Zákon o Policajnom zbore - Marcela Tittlová, Jozef ...
príspevok prináša kompletné znenie schválenej novely zákona o Policajnom zbore, ktorý zmenil aj iné právne predpisy, napríklad Trestný poriadok, či zákon o prokuratúre.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY