Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií eBook

Fatimma.cz Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií Image

INFORMACE

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Oľga Ďuricová. Přečtěte si s námi knihu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,64 MB

ISBN: 9788057100706

POPIS
7., doplnené a prepracované vydanie.Vo štvrtom ročníku štúdia sa študenti obchodných akadémií naučia účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, oboznámia sa s kalkuláciami a rozpočtovníctvom, ale aj vnútroorganizačným účtovníctvom ako významnými súčasťami manažérskeho účtovníctva. Získajú tiež stručný prehľad o podstate a metódach finančnej analýzy, ktorá na základe informácií z účtovníctva umožňuje odhaľovať tak silné, ako aj slabé stránky každej účtovnej jednotky. Stručný prehľad získajú aj o osobitostiach účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v bankách a poisťovniach. Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v spoločenstve krajín Európskej únie je nevyhnutné, aby sa oboznámili aj s procesom harmonizácie účtovníctva v európskom i celosvetovom kontexte.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií ...
Učebnica nadväzuje na Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií a Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku sa budú venovať problematike, ktorú by ako absolventi strednej školy ekonomického ...
Kniha Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií ...
Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií Rudolf Šlosár , Amália Spitzová , Oľga Ďuricová , Anna Majtánová , Oľga Kadlečíková 232 Kč
SOUVISEJÍCÍ KNIHY