Voda, jak ji neznáme eBook

Fatimma.cz Voda, jak ji neznáme Image

INFORMACE

Hledáte knihu Voda, jak ji neznáme? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Milan Syruček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Voda, jak ji neznáme.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,18 MB

ISBN: 9788074251054

POPIS
Co je voda? Je to čirá bezbarvá kapalina bez zápachu, jež se kolem nás vyskytuje ve třech skupenstvích: pevném, kapalném a plynném. Je to chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Pokrývá přes 70 % povrchu naší Země. Je základní podmínkou života na ní, probíhají v ní veškeré chemické děje živých organismů, tvoří 70 % hmotnosti lidského těla a u rostlin až 90 %. Bez vody zkrátka nelze žít. Krom toho je voda nejdůležitější surovinou prakticky ve všech průmyslových odvětvích, zemědělství bez ní nemůže existovat, ovlivňuje rozhodujícím způsobem klima. Voda je zkrátka obdivuhodná a nejen to, je i podivuhodná. Má totiž vlastnosti, o kterých nevíme. Má paměť, vnímá hudbu, umí léčit. Podivuhodná je její úloha v historii lidské civilizace: vodní plochy a toky byly nejdůležitějšími dopravními cestami a dodnes se bez nich neobejdeme. Voda je životním prostředím pro spoustu živočichů, jež živí velkou část lidstva. A je předmětem sporů mocenských a sociálních tam, kde se jí nedostává. Na vše, co s vodou souvisí, zaměřil svou pozornost zkušený publicista dr. Milan Syruček a ponořil se do ní co nejhlouběji a nejšířeji, aby vykreslil barvitý portrét vody, jak ji neznáme.
STÁHNOUT ČÍST
Voda jak ji neznáme - Netvořice
Zdroje . Publikace: [1] MILAN SYRUČEK. Voda jak ji neznáme. Nakladatelství Praha 201, ISBN 978-80-7425-105-4 [2] JAN NOVÁK, MILAN SRALICKÝ. Botanika cytologie, histologie, organologie, systematika, Nakladatelství: Praha, ISBN 978-80-904011-1-2 [3] ING.
VODA JAK JI NEZNÁME :: Super-NN
Voda jak ji neznáme Povolení k nakládání s vodami k 31.12.2007 Ing. Jana Zmeškalová Voda jak ji neznáme Vodní díla dle zákona o vodách č.254/2001 Sb., a zákona o vodovodech a kanalizací č.274/2001 Sb. povoluje vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem povolování vodních děl (staveb) - studny, čistírny ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY