Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť) eBook

Fatimma.cz Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť) Image

INFORMACE

Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Krajčovičová. Přečtěte si s námi knihu Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (1. časť).pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,14 MB

ISBN: 9788081206191

POPIS
Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla nová pracovná učebnica - spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP.Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovanýprístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivúčinnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií. Pracovná učebnica ponúka:východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje,úlohy na čítanie textov s porozumením,poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základeprecvičovania učiva,veľa cvičení na utvrdzovanie učiva,tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy,testy,materiály pre žiakov so špeciálnymivýchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré momentálne pripravujeme.
STÁHNOUT ČÍST
Nový Slovenský jazyk 5. ročník ZŠ (II. časť) cena od 6,91 ...
Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Slovenský jazyk a literatúra, vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, Bratislava,
Slovenský jazyk 1 - Vyhledávání na Heureka.cz
Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava Inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2 Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ Vypracované podľa: Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 (Slovenský jazyk a literatúra, vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia, Bratislava,
SOUVISEJÍCÍ KNIHY