Bipolárna porucha eBook

Fatimma.cz Bipolárna porucha Image

INFORMACE

Hledáte knihu Bipolárna porucha? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Lívia Vavrušová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Bipolárna porucha.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,12 MB

ISBN: 8080631360

POPIS
Niekoľko desaťročí sa všeobecne akceptoval názor, že bipolárna afektívna porucha (BAP) sa vyskytuje oveľa zriedkavejšie ako napr. rekurentná depresia, čo viedlo k určitému zanedbávaniu poruchy. Vysoká celoživotná prevalencia BAP/bipolárneho spektra, pomerne včasný začiatok, dlhodobý a epizodický priebeh poruchy spolu s socioekonomickými dôsledkami pre pacienta, jeho rodinu aj celú spoločnosť robia z BAP závažný zdravotný problém bez ohľadu na geografickú lokalitu či odlišnosť kultúry. V apríli 2003 sa v Bratislave konalo medzinárodné Sympózium o bipolárnej poruche. Publikácia ponúka prednášky z tohto sympózia.
STÁHNOUT ČÍST
Desitin: Príznaky
Bipolárna afektívna porucha nemá jednoznačne známu príčinu. Na vzniku sa z veľkej časti podieľa genetika, ale aj biochemické a hormonálne zmeny a kombinácie vplyvov vonkajšieho prostredia. Určitý podiel na rozvoji ochorenia môžu mať aj závažné životné udalosti alebo užívanie drog, vrátane alkoholu.
Bipolární porucha - charakteristika, příznaky a léčba
Advertisement Člověk, u kterého se vyskytují pouze manické fáze bez jediné následné deprese, je spíše raritou, než pravidlem. Porucha, u které dochází ke střídání depresivních a manických fází, se označuje jako bipolární afektivní porucha. Dříve se jí říkalo maniodepresivní psychóza (nebo jen maniodeprese), kdy „maniodepresivní" asi vystihuje podstatu ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY