Celoročná ochrana záhradných plodín (2020) eBook

Fatimma.cz Celoročná ochrana záhradných plodín (2020) Image

INFORMACE

Celoročná ochrana záhradných plodín (2020) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Juraj Matlák. Přečtěte si s námi knihu Celoročná ochrana záhradných plodín (2020) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2020

NÁZEV SOUBORU: Celoročná ochrana záhradných plodín (2020).pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,46 MB

ISBN: 9788089457144

POPIS
Celoročná ochrana záhradných plodín je ročenka, vychádzajúca už 26 rokov. Je určená predovšetkým záhradkárom, ale dobre poslúži aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín. Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.Podstatnú časť publikácie tvoria tzv. plodinové tabuľky, v ktorých sú uvedené účinné látky prípravkov, spôsob ich účinku, škodlivosť pre včely, ako aj koncentrácia a dávka na 10 litrov vody. V ďalších častiach publikácie je uvedený rozsah povolenia prípravkov v záhradníctve, prostriedky biologickej ochrany záhradných plodín a herbicídy v malospotrebiteľskom balení, použiteľné na ničenie burín v záhradách.Vo farebnej prílohe sú uvedené aktuálne ochranné zásahy v jednotlivých mesiacoch a okrem škodlivých organizmov sú vyobrazené aj najdôležitejšie vývojové štádiá ošetrovaných rastlín, v ktorých treba proti chorobám a škodcom zasahovať.
STÁHNOUT ČÍST
Celoročná ochrana záhradných plodín / Najlacnejšie knihy
Celoročná ochrana záhradných plodín je ročenka, vychádzajúca už 26 rokov. Je určená predovšetkým záhradkárom, ale dobre poslúži aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča,... (Bežná cena knihy 7,99 €, iba na PreSkoly.sk zľava 25%)
Celoročná ochrana záhradných plodín (Juraj Matlák) od 4.71 ...
Celoročná ochrana záhradných plodín je v prvom rade aktuálny zoznam povolených prípravkov každoročne aktualizovaný Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, ale vo výrazne prehľadnejšej a ucelenej forme aj s prílohou plnou fotografii, aby aj obyčajný laik nabral základné vedomosti bez potreby ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY