Príručka obchodného práva eBook

Fatimma.cz Príručka obchodného práva Image

INFORMACE

Príručka obchodného práva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Príručka obchodného práva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Príručka obchodného práva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,49 MB

ISBN: 8080577155

POPIS
Súborná publikácia, ktorá obsahuje aktuálne znenie Obchodného zákonníka s vykonávacou vyhláškou, zákona o obchodnom registri s vykonávacím nariadením o Obchodnom vestníku a s vykonávacou vyhláškou obsahujúcou vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra, zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov,...
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Príručka obchodného práva (Epos) | Martinus
Vážení čitatelia, on-line kniha Praktická príručka o odpadoch a obaloch je zaktualizovaná podľa zákona o odpadoch. V článkoch sú zapracované zmeny z novely zákona č. 460/2019 Z. z., ktorá priniesla zmeny od 27. decembra 2020 a ďalšie zmeny nastanú od 1. júla 2020, 1. januára 2021, 3. júla 2021 a 1. januára 2023.. V mesiaci marec sme pre Vás vybrali tieto 4 články ...
Právo - Antikvariatshop.sk
Právo EÚ je právne záväzné a prístupné verejnosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ.Prostredníctvom webovej stránky EUR-Lex máte prístup k úplnému zneniu právnych dokumentov EÚ vo všetkých týchto jazykoch a môžete vyhľadávať konkrétne právne akty alebo právne predpisy. Pramene práva EÚ. Právo EÚ má dva hlavné pramene: primárne právo a sekundárne právo.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY