Košickí mučeníci eBook

Fatimma.cz Košickí mučeníci Image

INFORMACE

Hledáte knihu Košickí mučeníci? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Peter Zubko? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Košickí mučeníci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,28 MB

ISBN: 9788081911996

POPIS
Jezuiti Melichar Grodecký a Štefan Pongrác a ostrihomský kanonik Marek Križin sa pred štyristo rokmi, teda 7. septembra 1619, stali obeťami politických zápasov vo vtedajšej habsburskej monarchii a náboženskej neznášanlivosti, ktorá neváhala použiť aj hrubé násilie voči tým, čo neboli ochotní vzdať sa svojej viery a presvedčenia, ba siahnuť im aj na život.Kniha, ktorá pri príležitosti štvorstého výročia mučeníckej smrti košických mučeníkov vychádza, vznikla organickým spojením prác niekoľkých autorov. Nájdete v nej historické súvislosti, ktoré podáva Rajmund Ondruš SJ, životopisné portréty mučeníkov, z ktorých dva o jezuitoch mimoriadne dôkladne spracoval Milan Hudaček SJ, zaujímavo spracovaný prehľad o kulte košických mučeníkov od Petra Zubka. Osobitnú časť tvorí správa o antropologickom výskume relikvií a bohatá obrazová príloha.Veríme, že informácie o našich dejinách a osobnostiach, ktoré boli protagonistami týchto dejín, o príklade apoštolského života a hrdinskom svedectve vernosti svätých mučeníkov, o úcte a dôvere v Božiu pomoc sprostredkovanú na ich príhovor, prinesú čitateľom tejto novej publikácie osoh a budú im povzbudením.Obsah:Prvá časť7Situácia Cirkvi v strednej Európe v 16. a 17. storočí7Stredoeurópska dráma8Náboženský rozvrat11Úsilie o cirkevnú obnovu14Obnova Cirkvi v Uhorsku16Košice19Betlenovo povstanie (1619 – 1626)26Druhá časť31Traja synovia strednej Európy31Marek Križin32Štefan Pongrác SJ36Melichar Grodecký SJ44Poznámky na konci61Tretia časť71Svedectvo krvi71Rozhodujúca voľba72Starosti s mŕtvymi78Štvrtá časť81Kult svätých košických mučeníkov81Katolícki mučeníci82Kauza Ján Sarkander85Genéza kultu košických mučeníkov89Kult v Košiciach92Kauza troch mučeníkov93Klariské obdobie kultu (1634 – 1782)95Uršulínske obdobie kultu (1784 – 1863)97Procesné úkony104Ikonografia košických mučeníkov108Forenzná rekonštrukcia tvárí košických mučeníkov115Chronológia kultu116Zhrnutie117Bibliografia120Archívy120Tlačené pramene120Literatúra121Internetové zdroje125Poznámky126Piata časť133Antropologická analýza kostrových pozostatkov košických mučeníkov133Metódy134Jezuitský kostol v Trnave135Pozostatky sv. Štefana Pongráca a sv. Melichara Grodeckého135Sv. Štefan Pongrác136Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Štefana Pongráca140Sv. Melichar Grodecký140Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Melichara Grodeckého143Ostrihomská bazilika (Maďarsko)144Sv. Marek Križin144Zhrnutie výsledkov analýzy pozostatkov sv. Marka Križina148Záver148Literatúra157Obrazová príloha165
STÁHNOUT ČÍST
sv. Košickí mučeníci - Jezuiti.sk
Prešlo vyše štyristo rokov, pokiaľ boli traja košickí mučeníci vyhlásení za blahoslavených 15. januára 1905. Za svätých boli vyhlásení v Košiciach Jánom Pavlom II. v roku 1995. Všeobecne sa Gabrielovi Betlénovi krivdí, keď ho označujú za vraha troch košických mučeníkov.
Svätí košickí mučeníci - patróni eRka - eRko - HKSD
Všetky informácie o produkte Kniha Košickí mučeníci - Milan Hudaček, Rajmund Ondruš, Peter Zubko, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie a recenzie Košickí mučeníci - Milan Hudaček, Rajmund Ondruš, Peter Zubko.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY