Občanský soudní řád eBook

Fatimma.cz Občanský soudní řád Image

INFORMACE

Občanský soudní řád je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jaroslav Bureš. Přečtěte si s námi knihu Občanský soudní řád na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Občanský soudní řád.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,88 MB

ISBN: 8071798711

POPIS
Publikace přináší úplné a aktuální znění občanského soudního řádu a souvisejících předpisů, které upravují civilní soudní proces. Všechna ustanovení zákona jsou pak doplněna klíčovou související judikaturou. Takto koncipovaná kniha maximálně vychází vstříc potřebám praxe, protože umožňuje nejen rychlou a spolehlivou informaci o textu zákona a orientaci v relevantní judikatuře, ale právě prostřednictvím judikatury spolehlivě podává základní výklad jednotlivých ustanovení občanského soudního řádu.
STÁHNOUT ČÍST
ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní ...
LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376).Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 556 s. Praktický komentář. ISBN ...
Občanský soudní řád. Komentář. I. a II. díl.
LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376).Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 556 s. Praktický komentář. ISBN ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY