Předoperační vyšetření eBook

Fatimma.cz Předoperační vyšetření Image

INFORMACE

Předoperační vyšetření je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Skalická. Přečtěte si s námi knihu Předoperační vyšetření na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Předoperační vyšetření.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,40 MB

ISBN: 8024710792

POPIS
Publikace se zabývá problematikou předoperačního vyšetření a je určena těm lékařům, kteří si v dané problematice potřebují ujasnit některé postupy. Kniha vznikla z potřeby vyjasnit rozdílné pohledy na předoperační vyšetření u akutních a plánovaných operací i invazivních výkonů. Souhrnně zpracovaná rizika v nosných oborech budou přínosem při zvyšujícím se počtu polymorbidních pacientů a jejich zvyšující se věk. Mohou z ní těžit jak všeobecní lékaři, tak i ambulantní specialisté. Kniha je určena dále lékařům na lůžkových i příjmových odděleních nemocnic, důležité informace zde najdou lékaři chirurgických oborů, oddělení vyšetřovacích metod a samozřejmě anesteziologové. Publikace si dala za cíl být užitečná svou praktičností a shrnuje poslední odborné názory z různých úhlů pohledu. Proto se na jejím sepsání se podíleli odborníci z několika oborů. Zcela záměrně byl zvolen určitý přístup k problematice, a možná proto se může zdát kniha některým čtenářům příliš stručná, jiným naopak podrobná. Pokud se ale čtenář (lékař, kterého se tato problematika týká) nad problematikou předoperačních vyšetření zamyslí - pak tato publikace splnila svůj účel...
STÁHNOUT ČÍST
Předoperační příprava před TEP kolena nebo kyčle - Ortoweb
Předoperační vyšetření zajišťuje praktický lékař. Výsledkem předoperačního vyšetření je interní závěr, zda jste nebo nejste schopen/na operačního výkonu. Upozorňujeme Vás, že podmínkou k přijetí je hotové komplexní předoperační vyšetření na jehož základě je provedeno ambulantně anesteziologické ...
PDF Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před ...
V případě podávání návrhů nových registračních listů zdravotních výkonů, popř. úpravu stávajících registračních listů zdravotních výkonů, přístupů do aplikace a jiných podnětů, se obracejte na Ing.Martinu Cetelovou.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY