Múzeá eBook

Fatimma.cz Múzeá Image

INFORMACE

Múzeá je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Peter Maráky. Přečtěte si s námi knihu Múzeá na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Múzeá.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,57 MB

ISBN: 9788081360046

POPIS
Najnovším prírastkom v edícii Kultúrne Krásy Slovenska je publikácia Múzeá (1 – s celoslovenskou posobnosťou), ktorá voľne nadväzuje na knihu Skanzeny.Slovensko je krajina bohatá na rôzne historicko-prírodovedné a historicko-spoločenské artefakty a priamo úmerne aj na miesta, kde sa s nimi možno oboznámiť. Na našom území možno napočítať množstvo múzeí, ktoré vznikli v rôznych obdobiach a ktoré svedčia nielen o významných nálezoch a udalostiach, ale aj o veľkých osobnostiach slovenského národa, ktoré tvorili, resp. výrazne ovplyvnili jeho dejiny.Hlavným zámerom a cieľom nášho nového knižného projektu je formou publikácie predstaviť najvýznamnejšie múzeá s celoštátnou pôsobnosťou a ich expozície rozmiestnené v jednotlivých regiónoch. Táto knižná publikácia sa snaží byť tak trochu aj sprievodcom a chce čitateľovi poskytnúť komplexnú predstavu o múzeu skôr, ako ho navštívi.Každé predstavenie múzea sa začína stručným opisom histórie jeho vzniku a pokračuje prechádzkou po expozíciách, počas ktorej sa čitateľ dozvie veľa zaujímavostí o jednotlivých artefaktoch nachádzajúcich sa v muzeálnych zbierkach. Nechýbajú súčasné fotografie objektov múzeí a ich expozícií.Prvá publikácia obsahuje charakteristiku takmer päťdesiatky múzeí, ktoré majú celoštátnu pôsobnosť a sú v gescii štátnych inštitúcií. Najväčším múzeom a zároveň najstaršou kontinuitne pôsobiacou kultúrnou inštitúciou na Slovensku je Slovenské národné múzeum. Úplne logicky je kapitola o ňom najrozsiahlejšia. Druhú kapitolu tvorí Slovenské technické múzeum, ktoré je najväčším múzeom technického zamerania na Slovensku a je pohľadom do histórie a tradície vedy a techniky. Treťou rozsiahlou kapitolou sú celoslovenské špecializované múzeá, ktoré sú zoradené geograficky od západu na východ. Na záver nechýba krátky prehľad všetkých múzeí s kontaktnými údajmi a internetovými adresami.
STÁHNOUT ČÍST
10 nejlepších muzeí - Praha - Tripadvisor
Návrh musí obsahovať názov a charakteristiku diela, meno autora/autorov, odôvodnenie nominácie, dokumentáciu v obrazovej forme či printové publikácie, propagačné tlače a iné formy dokumentácie určené na verejnú prezentáciu. Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019 budú publikované v čísle 3/2020.
10 NAJLEPŠÍCH múzeí v Slovensku - Tripadvisor
Muzeum nebo výstava ve Vídni? Máte na výběr z více než 100 vídeňských muzeí a výstav. Pomoc při rozhodování najdete zde na wien.info
SOUVISEJÍCÍ KNIHY