Krajina eBook

Fatimma.cz Krajina Image

INFORMACE

Hledáte knihu Krajina? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Krajina.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,68 MB

ISBN: 9788074641763

POPIS
Kolektivní monografie navazuje na publikaci Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění z roku 2011. Mezioborovou perspektivu získává především díky pohledům estetika Karla Stibrala, antropologa a kulturního geografa Přemysla Máchy, kunsthistorika Petra Tomáška a historika architektury Martina Strakoše; literárněvědné uvažování o fenoménu krajiny, jež v knize převažuje, našlo svá ohniska v oblasti starší české literatury, v rámci realismu jako uměleckého směru a zobrazovací metody nebo v šířeji pojatém regionálním záběru. Úvod obsahuje přehled dosavadního domácího humanitně zaměřeného bádání o krajině, v závěru jsou hledány souvislosti mezi představenými aspekty a jednotlivými autorskými přístupy. Vedle sebe se zde mj. ocitají autoři barokní, Zeyer, Klostermann a Rais s Josefem Knapem, Květou Legátovou či Garym Snyderem, obrazy industriálního Ostravska sousedí s krajinami reprezentujícími Beskydy a Jeseníky.
STÁHNOUT ČÍST
Polední menu - Jiná Krajina
Projekty společnosti Česká krajina chrání původní přírodu v České republice, ale zároveň usilují o to, aby byly prospěšné také člověku. Kromě ochrany ohrožených živočišných a rostlinných druhů slouží také jako prevence před povodněmi a pomáhají k čistějšímu ovzduší v oblastech nejvíce postižených smogem.
krajina překlad z češtiny do angličtiny - Seznam Slovník
Zemědělská krajina. Současný člověk, Homo sapiens sapiens, se vynořil přibližně před 200 000 lety z šera dávných věků v Africe a odtud vykročil se vztyčenou hlavou na scénu, ještě zdaleka ne kulturních dějin, aby díky své obrovské ekologické variabilitě rychle obsadil celý svět.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY