DPH a účtování eBook

Fatimma.cz DPH a účtování Image

INFORMACE

Hledáte knihu DPH a účtování? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je František Louša? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: DPH a účtování.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,47 MB

ISBN: 9788024746302

POPIS
Šesté vydání zahrnuje změny platné od 1. 1. 2013. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo vázané na dovoz a vývoz. Zvláštní pozornost je věnována činnosti spedičních a logistických firem. Výklad v knize zahrnuje i služby, jejichž předmětem plnění jsou prostředky pro dopravu (např. opravy a pronájmy dopravních prostředků, podnikání autobazarů a práva a povinnosti dovozců a vývozců, kteří přepravu uskutečňují, nebo si ji obstarávají u jiných firem). V komplexně pojaté publikaci je výklad problematiky uplatňování DPH rozšířen o účtování s vysvětlením rozdílných přístupů v účetnictví a dle zákona o DPH např. v přepočtu měn, okamžiku zdanitelného plnění atd.
STÁHNOUT ČÍST
Přefakturace v DPH | Blog ADKA
eet 2020 účtování rozhlasových poplatků Změny v evidenci trľeb 2019 a 2020 účetní závěrka nemocenské pojiątění 2020 sociální pojiątění 2020 silniční daň koronavirus přijetí sluľby z EU od neplátce odčitatelné poloľky, slevy na dani 2019 dálniční známka změny v DPH 2020 přijetí sluľby ze třetí země ...
DPH a účtování - František Louša | Elektronická kniha na ...
eet 2020 účtování rozhlasových poplatků Změny v evidenci trľeb 2019 a 2020 účetní závěrka nemocenské pojiątění 2020 sociální pojiątění 2020 silniční daň koronavirus přijetí sluľby z EU od neplátce odčitatelné poloľky, slevy na dani 2019 dálniční známka změny v DPH 2020 přijetí sluľby ze třetí země ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY