Poľovná zver II. - Vtáky eBook

Fatimma.cz Poľovná zver II. - Vtáky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Poľovná zver II. - Vtáky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Poľovná zver II. - Vtáky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Poľovná zver II. - Vtáky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,20 MB

ISBN: 0

POPIS
Vo svete žije podľa odhadu ornitológov okolo sto miliárd vtákov. Sú zastúpené približne 9000 druhmi. Z tohto množstva druhov vtákov bol na našom území zaznamenaný výskyt okolo 320 druhov.
STÁHNOUT ČÍST
Poľovna zver - detail článku #485 - LovuZdar.sk by DODUIN
Prichádza jar a s nimi neodmysliteľné sprievody operených priateľov. Keď sa prechádzate cez park či lesík alebo len tak posedávate v záhrade, tak často načúvate príjemnému hlasu vtákov - zväčša spevavcov. Ich príjemné melódie sa šíria naokolo a majú svoj význam - vtáky, prevažne samce, medzi sebou komunikujú za účelom…
Poľovnícke potreby, Vábničky - Vtáci
II/1 a, Zver a SR RYQtFNHUR]GHOHQLH]YHUL Pod zverou rozumieme tie druhy vo ne åijúcich åivo þtchov, ktoré ako zver cituje zákon o po ovníctve v znení neskor ãtch predpisov. V s ~þ asnosti platí vý po þet zveri pod a § 19 zákona þ.23/1962 Zb. o po ovníctve doplnený vyhl iã kou MPV å SR þ.172/1975 Zb..
SOUVISEJÍCÍ KNIHY