Judikatúra vo veciach zmeniek eBook

Fatimma.cz Judikatúra vo veciach zmeniek Image

INFORMACE

Hledáte knihu Judikatúra vo veciach zmeniek? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Peter Strapáč? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach zmeniek.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,79 MB

ISBN: 9788081684289

POPIS
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala odpoveď na všetky základné otázky, ktoré vznikajú v praxi zmeniek. Zo zmenky ako dokonalého dlžníckeho cenného papieru vzniká za splnenia prísnych formálnych náležitostí priamy, nepodmienený, nesporný a abstraktný záväzok určitej osoby zaplatiť majiteľovi zmenky na určitom mieste a čase stanovenú peňažnú sumu. Aj keď sa vystavenie zmenky spravidla opiera o určitý dôvod (kauzu), vzniká zo zmenky špecifický (zmenkový) právny vzťah, ktorého abstraktný charakter je v tom, že právny dôvod (kauza) nie je pre jeho existenciu významný a zo zmenky nevyplýva. Aj z tohto dôvodu sa zostaviteľ predkladanej zbierky judikátov zameral aj na otázky vznášania námietok proti zmenkovým platobným rozkazom a uplatňovania procesnej obrany. Zbierka rozhodnutí sa komplexne snaží poskytnúť ucelený pohľad na zmenkové právo v rozhodovacej praxi súdov a predstavuje dobrého radcu a pomocníka nielen pre advokátov, ale aj pre sudcov, podnikových právnikov a študentov právnických fakúlt.
STÁHNOUT ČÍST
Judikatúra vo veciach zmeniek - Peter Strapáč — Kniha.cz
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov Babiaková Eva, Jeannette Hajdinová Jeannete. Dostupnost. skladem. Vydavatel. Wolters Kluwer. ISBN. 978-580-8168-723-5. EAN. 9788081687235. Počet stran. 416 . ... Judikatúra vo veciach zmeniek ...
Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov | Odborná ...
Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala odpoveď na všetky základné otázky, ktoré vznikajú v praxi zmeniek.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY