Kontrola spojování soutěžitelů eBook

Fatimma.cz Kontrola spojování soutěžitelů Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Kontrola spojování soutěžitelů! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Kontrola spojování soutěžitelů a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Kontrola spojování soutěžitelů.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,99 MB

ISBN: 8071797839

POPIS
Publikace je koncipována jako prakticky orientovaný průvodce problematikou kontroly spojování soutěžitelů. Vedle rozboru platné právní úpravy spojování soutěžitelů se věnuje rovněž dalším okruhům práva na ochranu hospodářské soutěže, např. dohodám narušujícím soutěž, problematice relevantního trhu, společně kontrolovaným podnikům, řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže aj. Podávaný výklad se zaměřuje především na pozitivní úpravu spojování soutěžitelů v českém právu, poukazuje však současně na řešení některých klíčových otázek v právu evropském.
STÁHNOUT ČÍST
Spojování soutěžitelů | PRAVNIRADCE.IHNED.CZ - Občanské právo
účely kontroly spojování soutěžitelů,1 především usiluje o to, aby byly podnikatelské subjekty rychleji a snáze schopny určit, zda vůbec a do jaké míry se na jejich jednání vztahuje notifikační povinnost k Úřadu, a to pokud možno dříve, než se na Úřad vůbec obrátí. 2.
294/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti ...
HLAVA IV SPOJOVÁNÍ SOUTĚŽITELŮ § 12 Vymezení pojmů (1) Ke spojení soutěžitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. (2) Za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se dále považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY