Inovace v malém a středním podnikání eBook

Fatimma.cz Inovace v malém a středním podnikání Image

INFORMACE

Inovace v malém a středním podnikání je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav Žižka. Přečtěte si s námi knihu Inovace v malém a středním podnikání na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Inovace v malém a středním podnikání.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,10 MB

ISBN: 8025108538

POPIS
Publikace je věnována problematice inovací v malém a středním podnikání v České republice v posledních letech. Autoři se zabývají širokým okruhem otázek a problémů spojených zejména s vymezením malých a středních podniků podle různých kritérií, s jejich podporou v programech Evropské unie po vstupu ČR, se zapojením do Rámcových programů EU. Po teoretické i praktické stránce jsou rozebírány pojmy jako inovace, konkurenceschopnost, konkurenceschopná strategie, inovační proces a potenciál. Velmi zajímavá a přínosná je pasáž o klastrech a klastrových iniciativách v České republice. Publikace je doplněna případovými studiemi z českých podniků, informacemi o možnostech čerpání vládních a mezinárodních podpor podnikání, praktickými postupy při využívání programů výzkumných a inovačních aktivit v běžném životě malých a středních podniků.
STÁHNOUT ČÍST
Inovace v malém a středním podnikání | Odborná literatura ...
developerWorks wikis allow groups of people to jointly create and maintain content through contribution and collaboration. Wikis apply the wisdom of crowds to generating information for users interested in a particular subject. You can search all wikis, start a wiki, and view the wikis you own, the wikis you interact with as an editor or reader, and the wikis you follow.
Inovace v malém a středním podnikání - Ivan Jáč - Ucebnice.cz
Po schválení Operačního programu Podnikání a inovace vládou ČR předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o malém a středním podnikání, do vlády ke schválení i 15 programů podpory, kterými jsou naplňovány cíle Operačního programu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY