Správní judikatura ve zdravotnictví eBook

Fatimma.cz Správní judikatura ve zdravotnictví Image

INFORMACE

Správní judikatura ve zdravotnictví je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Blanka Havlíčková. Přečtěte si s námi knihu Správní judikatura ve zdravotnictví na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Správní judikatura ve zdravotnictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,92 MB

ISBN: 9788075525246

POPIS
Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české správní soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva. Rozhodnutí do souboru zařazená jsou vybavena právními větami nebo výběrem nejdůležitějších argumentačních konstrukcí a doplněna naznačením vazeb ke klíčovým právním normám a k prejudikatuře.
STÁHNOUT ČÍST
Kompendium judikatury Správní judikatura ve zdravotnictví ...
regulační poplatky ve zdravotnictví - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu ČR
MEDICAL TRIBUNE CZ > Právní odpovědnost lékaře
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů: 01.01.2006: 100/2012 Sb. Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi: 01.04.2012: 227/2006 Sb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY