Matematická analýza 1 eBook

Fatimma.cz Matematická analýza 1 Image

INFORMACE

Matematická analýza 1 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Rudolf Blaško. Přečtěte si s námi knihu Matematická analýza 1 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Matematická analýza 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,45 MB

ISBN: 9788055401195

POPIS
Vknihe sa čitateľ zoznámi s látkou predpísanou osnovami daného predmetu. Autor predpokladá základné vedomostičitateľa zo strednej školy.Lenže vedomostná úroveňz matematiky študentov, ktorí nastupujú do prvého ročníka je rôzna. Preto sú v prvej kapitole vysvetlené základné pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a vzdelanejší čitateľ ich môže preskočiť. Látka je členená do štyroch kapitol a jednotlivých podkapitol.Na konci každej podkapitoly sú cvičenia, na ktorých si má študujúci overiť, či porozumel vysvetľovanej látke. Výsledky cvičení sú uvedené v závere knihy.Na túto učebnicu by malo nadviazať jej pokračovanie Matematická analýza II.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Matematická Analýza
Matematická analýza. Předmět NMMA349 "Bakalářské konzultace: Matematická analýza" vyžaduje absolvování všech předmětů uvedených níže. Pro úspěšné studium magisterského oboru Matematická analýza je navíc žádoucí znalost látky z předmětu NMMA335 Obecná topologie 1.
Sbírka řešených úloh
Matematická analýza. Předmět NMMA349 "Bakalářské konzultace: Matematická analýza" vyžaduje absolvování všech předmětů uvedených níže. Pro úspěšné studium magisterského oboru Matematická analýza je navíc žádoucí znalost látky z předmětu NMMA335 Obecná topologie 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY