Matematická analýza 1 eBook

Fatimma.cz Matematická analýza 1 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Matematická analýza 1! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Matematická analýza 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Matematická analýza 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,94 MB

ISBN: 9788055401195

POPIS
Vknihe sa čitateľ zoznámi s látkou predpísanou osnovami daného predmetu. Autor predpokladá základné vedomostičitateľa zo strednej školy.Lenže vedomostná úroveňz matematiky študentov, ktorí nastupujú do prvého ročníka je rôzna. Preto sú v prvej kapitole vysvetlené základné pojmy, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie štúdium a vzdelanejší čitateľ ich môže preskočiť. Látka je členená do štyroch kapitol a jednotlivých podkapitol.Na konci každej podkapitoly sú cvičenia, na ktorých si má študujúci overiť, či porozumel vysvetľovanej látke. Výsledky cvičení sú uvedené v závere knihy.Na túto učebnicu by malo nadviazať jej pokračovanie Matematická analýza II.
STÁHNOUT ČÍST
Matematická analýza 1 - Vondráčková od 126 Kč - Heureka.cz
Matematická analýza pro informatiky (cvičení k NMAI054, NMAI055, NMAI056) MA 1 (NMAI051) - letní semestr 2019/20, cvičení p přednášce doc. Jelínka
Matematická analýza - Vysoké školy
Matematická analýza 1 je povinným předmětem pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie na FEI VŠB-TU Ostrava. Oficiální informace o předmětu je možné získat z informačního systému Edison.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY