Psychické poruchy kazuistiky eBook

Fatimma.cz Psychické poruchy kazuistiky Image

INFORMACE

Hledáte knihu Psychické poruchy kazuistiky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je John W. Barnhill? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Psychické poruchy kazuistiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,25 MB

ISBN: 9788088952831

POPIS
Psychické poruchy - kazuistiky, diagnostika podľa DSM-5TM, je kniha, ktoré má všestranné využitie a je určená predovšetkým školiteľom, študentom a klinickým pracovníkom.Táto kniha dopĺňa príručku DSM – 5TM a oživuje ju prostredníctvom pútavého opisu každej z chorôb. Nové vydanie tejto knihy sa zameriava na vážne diagnostické problémy, súvisiace s rôznymi dimenziami osobnosti, kultúrnym pozadím, vekom a vývinom, a tiež s rodom. Každý prípad uvádza odborník, ktorý stanoví diagnózu a zakončí svoj prípad diskusiou o kontexte tejto diagnózy.Táto pútavá a poučná kniha uchváti všetkých tých, ktorí hľadajú spoločné body medzi klasifikáciou psychických porúch a klinickou diagnózou.
STÁHNOUT ČÍST
Psychické poruchy kazuistiky. Diagnostika podľa DSM - 5 TM ...
Generalizovaná úzkostná porucha (angl. generalized anxiety disorder, GAD) patří mezi nejčastější psychické poruchy a vede k významnému sociálnímu postižení a silné psychické nepohodě (distresu). Účinná léčba této poruchy je však možná. Souhrn Do farmakoterapeutických intervencí lze zařadit celou řadu preparátů.
Psychické poruchy - kazuistiky (diagnostika podla DSM-5 ...
Znalkyně hodnotila psychické poruchy jako organickou afektivní poruchu a organickou poruchu osobnosti dle kódů F06.7 a F07.0, v diagnostickém závěru se ještě uvádějí neurotické poruchy řeči a povahové změny ve smyslu zvýšené introverze.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY