Time to Practise 1 eBook

Fatimma.cz Time to Practise 1 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Time to Practise 1! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Time to Practise 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Time to Practise 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,84 MB

ISBN: 8086195449

POPIS
Od autorů Cvičebnice anglické gramatiky a učebnicové řady Time to Talk. Největší soubor cvičení z anglické gramatiky pro české studenty. Ve dvou dílech 15 000 příkladů.První díl pokrývá problematiku slovesných jevů (např. časy a časová souslednost, modální slovesa, podmiňovací způsob, gerundium atd.), druhý díl problematiku jevů neslovesných (např. členy, podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovosled atd.) a řadu souhrnných testů pro všechny úrovně.
STÁHNOUT ČÍST
Free time 1 | LearnEnglish Kids | British Council
View Homework Help - PSYCH 625 Week 1 Individual Assignment - Time to Practice (Parts A,B,C) from PSYCH 625 at University of Phoenix. Time to Practice Week One Complete both Part A and Part B
What Time Is It? - PrimaryGames.com - Free Online Games
This is a Daily Practice video for early SightSinging Level 1. Singing these brief exercises daily will develop an ear for sound combinations that are key to successful sight singing.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY