Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť eBook

Fatimma.cz Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť Image

INFORMACE

Hledáte knihu Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jozef Valuch? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,53 MB

ISBN: 9788081550034

POPIS
Ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Spracovaním problematiky a rozsahom vypĺňa medzeru v rámci právnickej literatúry v podmienkach Slovenskej republiky. Približuje všetky podstatné inštitúty osobitnej časti medzinárodného práva verejného, počnúc štátom ako tradičným subjektom tohto právneho odvetvia, jeho územím a obyvateľstvom, cez ochranu ľudských práv, štátne orgány pre zahraničné styky, medzinárodné zmluvné právo a právo medzinárodných orgánov a organizácií, až po právo ozbrojených konfliktov, humanitárne právo, medzinárodné trestné súdnictvo a právo medzinárodnej bezpečnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Medzinárodné právo verejné: Osobitná časť - Peter Vršanský ...
Druhé, doplnené a prepracované vydanie V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie…
Medzinárodné právo verejné - Osobitná časť - Peter ...
MEDZINÁRODNÉ PRÁVO VEREJNÉ 1 - všeobecná časť 1. Historický vývoj medzinárodného práva 2. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva 3. Vzťah medzinárodného práva, vnútroštátneho práva a európskeho práva 4. Pojem, druhy a systém prameňov v medzinárodnom práve 5. Medzinárodná zmluva a medzinárodná obyčaj
SOUVISEJÍCÍ KNIHY