Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě eBook

Fatimma.cz Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o české obchodní inspekci, Zákon o pojišťovnictví, Zákon o pojistné smlouvě.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,15 MB

ISBN: 807179970X

POPIS
Obsah: technické požadavky na výrobky • odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku• obecná bezpečnost výrobků • pojišťovací zprostředkovatelé • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
STÁHNOUT ČÍST
378/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb ...
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) §29. Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) § (1-29) § 29 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Stráský v.r. Kováč v.r. Příloha 1 Klamavé obchodní praktiky Obchodní praktiky jsou vždy považovány za klamavé, pokud podnikatel a ...
Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR ...
kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
SOUVISEJÍCÍ KNIHY