Logistika eBook

Fatimma.cz Logistika Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Logistika! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Logistika a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Logistika.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,39 MB

ISBN: 8025105733

POPIS
Dozvíte se: * jak řídit tok materiálu * jaký má význam zákaznický servis * jaký je vztah logistických činností a nákladů * jaké jsou trendy ve skladování * jaké můžete použít technologie * jak zavést informační systém * jaké mají zkušenosti české i zahraniční podniky Publikace je výsledkem dlouhodobé teoretické a praktické práce autorů v oblasti řízení průmyslových podniků a logistiky. Logistiku oprávněně vymezuje jako řízení hmotného, informačního a finančního toku s ohledem na včasné splnění požadavků konečného zákazníka, při respektování efektivnosti firmy jako takové. Toto komplexní pojetí plně odpovídá výzvě, před kterou naše podniky stojí při hledání a zajištění konkurenční schopnosti. Plnění požadavků finálního zákazníka totiž vychází z vývoje produktu, jeho zajištění vhodnými dodavateli, představuje vlastní řízení realizace potřeb zákazníka ve výrobním procesu, stejně tak jako odpovídající přemístění produktu k zákazníkovi. Autoři tímto způsobem postihují řízení celého hodnototvorného řetězce firmy, čímž vytvářejí, díky uplatnění a poslání logistiky, předpoklady nejen integrovaného řízení firmy, ale uplatnění managementu odpovída- jícího principům řízení supply chain. Toto dílo svým pojetím zaplňuje dosud méně uspokojivě obsazené místo na trhu odborné literatury v logistice, chápané v širších souvislostech managementu výrobního podniku. Uplatnění najde u širokého okruhu pracovníků praxe, výzkumných a vývojových pracovníků, u pedagogů, i studentů technicky a ekonomicky orientovaných škol.
STÁHNOUT ČÍST
Nabídka práce Hodonín, Doprava a logistika, Volná místa cz
LOGISTIKA Logistické funkce. Procesy probíhají v článcích logistických řetězců nejsou nic jiného než transformace objednávek určitých produktů na jejich dodávky. Mezi logistické funkce patří: - balení - tvorba manipulačních a přepravních jednotek - nakládka - přeprava - vykládka - kontrola - vystavování dokladů ...
IT pro logistiku - SystemOnLine.cz
Logistika (z franc. logistique) je termín, který zavedl švýcarský důstojník baron Antoine-Henri Jomini (6. března 1779 v Payerne, kanton Waadt, Švýcarsko - 24. března 1869 v Passy u Paříže, Francie).Odvodil jej od termínu maréchal de logis, což znamená ubytovatel. Ubytovatel byl důstojník, který se zabýval ubytováním a v širším významu zásobováním vojsk.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY