Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny eBook

Fatimma.cz Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

ISBN: 9788071443056

POPIS
Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery autorského kolektívu vypracované na báze poznania sledovaných problematík vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Autorský kolektív v jednotlivých kapitolách použil tak prvotné, ako aj sekundárne dostupné a licencované informácie čerpané z medzinárodných inštitúcií (WB, IMF, WTO, FAO, ILO, UNCTAD, Eurostat, CPB atď.) a iných renomovaných vedeckých organizácií a nadnárodných spoločností. Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania minimálne 2. a 3. stupňa štúdia. Tohtoročná vedecká monografia je rozdelená na jedenásť kapitol. V prvých siedmich kapitolách sa zaoberá vývojom globálneho outputu a obchodu a makroekonomickým vývojom troch kľúčových ekonomických centier v rámci rozvinutých a niektorých rozvíjajúcich sa krajín BRICS (Čína, India a Ruská federácia) vzhľadom na ich narastajúci význam vo svetovej ekonomike. V ostatných štyroch kapitolách analyzuje vybrané aktuálne globálne a re¬gionálne problémy v geopolitickej a ekonomickej rovine a ich vplyv na globálnu ekonomiku a vybrané aktuálne otázky, ktoré majú v súčasnosti kľúčový multiplikačný efekt na globálnu ekonomiku.
STÁHNOUT ČÍST
Spomalenie rastu ekonomiky zvyšuje obchodné riziko
Približne pred rokom vstúpili dve najväčšie svetové hospodárske veľmoci do obchodnej vojny. Jej následkom je spomalenie tempa hospodárskeho rastu na celom svete. Čína aj napriek tlaku a stratám nie zďaleka „na konci s dychom". Bude ešte zaujímavé sledovať, kto z týchto hráčov ako prvý zloží zbrane...
Kniha: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny (Saleh ...
Názov konferencie: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny: Miesto konania: Bratislava: Dátum konania: 27.11.2019 - 27.11 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY