Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny eBook

Fatimma.cz Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Image

INFORMACE

Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Saleh Mothana Obadi. Přečtěte si s námi knihu Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,50 MB

ISBN: 9788071443056

POPIS
Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery autorského kolektívu vypracované na báze poznania sledovaných problematík vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Autorský kolektív v jednotlivých kapitolách použil tak prvotné, ako aj sekundárne dostupné a licencované informácie čerpané z medzinárodných inštitúcií (WB, IMF, WTO, FAO, ILO, UNCTAD, Eurostat, CPB atď.) a iných renomovaných vedeckých organizácií a nadnárodných spoločností. Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania minimálne 2. a 3. stupňa štúdia. Tohtoročná vedecká monografia je rozdelená na jedenásť kapitol. V prvých siedmich kapitolách sa zaoberá vývojom globálneho outputu a obchodu a makroekonomickým vývojom troch kľúčových ekonomických centier v rámci rozvinutých a niektorých rozvíjajúcich sa krajín BRICS (Čína, India a Ruská federácia) vzhľadom na ich narastajúci význam vo svetovej ekonomike. V ostatných štyroch kapitolách analyzuje vybrané aktuálne globálne a re¬gionálne problémy v geopolitickej a ekonomickej rovine a ich vplyv na globálnu ekonomiku a vybrané aktuálne otázky, ktoré majú v súčasnosti kľúčový multiplikačný efekt na globálnu ekonomiku.
STÁHNOUT ČÍST
Online catalogue Knižnica Sociologického ústavu.
: Obadi, Saleh Mothana: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky- Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny. Pre dospelých Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ...
Rast konfliktu medzi USA a Čínou môže viac spomaliť ...
Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny - Saleh Mothana Obadi a kolektív . Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY