Právo pre bankovú prax eBook

Fatimma.cz Právo pre bankovú prax Image

INFORMACE

Právo pre bankovú prax je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Právo pre bankovú prax na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Právo pre bankovú prax.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,15 MB

ISBN: 0

POPIS
Právo pre bankovú prax pozostáva z deviatich, logicky na seba nadväzujúcich kapitol a čitateľovi ponúka široké spektrumtém týkajúcich sa bankového práva. Vychádza z právnych predpisov finančného práva, najmä zo zákonov o bankách, NBS, cenných papieroch a investičných službách, platobných službách, dohľade nad finančným trhom, poisťovníctve, kolektívnom investovaní, starobnom dôchodkovom sporení, doplnkovom dôchodkovom sporení, finančnom sprostredkovaní, zavedení meny euro v Slovenskej republike ale aj z predpisov občianskeho a obchodného práva, ktoré upravujú vznik, zmeny a zánik vzťahov bánk s klientmi. Je jedinečnou publikáciou, ktorá je určená nielen pre bankovú prax. OBSAHZáklady teórie práva, právo SR a európske právoZáklady teórie právaPrávo, právne vedomie, vzťah medzi právom a morálkouPrávne normy a právne vzťahyPramene právaPrávo Slovenskej republikyLegislatívny procesRealizácia a aplikácia právaKľúčové pojmyCvičeniePrávo Európskej únieHistória EÚInštitúcie Európskej únieEurópska radaRadaEurópska komisiaSúdny dvor Európske únieEurópska centrálna bankaDvor audítorovEurópsky hospodársky a sociálny výborVýbor regiónovĎalšie inštitúcie EÚEurópske právoVzťah práva SR k právu EÚHarmonizácia práva členských štátovPramene európskeho právaPrimárne právoSekundárne právoTvorba európskeho právaTvorba primárneho právaTvorba sekundárneho právaLegislatívne právne aktyPrijímanie nelegislatívnych právnych aktovUverejnenie a vstup do platnostiRealizácia európskeho právaKľúčové pojmyCvičenieKľúč k cvičeniamFinančné právo a právo finančného trhuFinančné právo, jeho pramene a systémPodstata a predmet úpravy finančného právaPramene finančného právaSystém finančného právaPrávo finančného trhuPrávna úprava subjektov finančného trhuPravidlá obozretného podnikania subjektov finančného trhuPrávna úprava dohľadu nad finančným trhomPrerokovanie nedostatkov mimo konaniaEurópsky systém finančného dohľaduPrávna úprava makroprudenciálneho dohľaduKľúčové pojmyCvičenieKľúč k cvičeniamPrávna úprava jednotlivých zložiek bankovej sústavy podľa práva SR, právna úprava bankovníctva podľa európskeho právaPrávna úprava jednotlivých zložiek bankovej sústavy podľa práva SRPrávna úprava centrálnej banky – Národnej banky SlovenskaPostavenie, právna forma a hlavný cieľ NBSOrganizácia a orgány NBSPôsobenie NBSVzťah NBS k vládeMenová politikaObchody NBSPrávomoc NBS v devízovej oblastiĎalšie činnosti a oprávnenia NBSDohľad nad finančným trhomPrávna úprava obchodných bánkBanka ako právny subjekt, postavenie, pobočky zahraničnej bankya zahraničného zastúpeniaBankové povolenieOrganizácia a riadenie banky a pobočky zahraničnej bankyPožiadavky na podnikanie banky a pobočky zahraničnej bankyObchodná dokumentáciaBankové tajomstvoPôsobenie zahraničných bánk so sídlom v členských štátoch EÚPôsobenie bánk so sídlom v SR na území členských štátov EÚPrávna úprava stavebného sporeniaPrávna úprava bankovníctva podľa európskeho právaHospodárska a menová úniaEurópsky systém centrálnych bánkEurópska centrálna bankaOrgány a štruktúra ECBÚlohy Európskej centrálnej bankyFunkcie ECBEurosystémÚlohy národných centrálnych bánk v rámci ESCBSmernice EÚ relevantné pre podnikanie bánkKľúčové pojmyCvičeniaKľúč k cvičeniamPrávna úprava vybraných bankových činnostíVkladyVkladAnonymné vkladyFormy vkladovVklady na vkladných knižkáchVkladové listyVkladové účtyBežné účtyZákladný bankový produktSwitching Code (presun účtov medzi bankami).Právna ochrana vkladovÚveryZmluva o úvere podľa Obchodného zákonníkaSpotrebiteľský úverHypotekárne obchodyPlatobné službyPlatobné službyPlatobné systémyPlatobná inštitúciaInštitúcia elektronických peňazíReklamácie a spory súvisiace s poskytovaním platobných služiebZmenkyDruhy zmeniekVlastná zmenka, cudzia zmenkaOperácie so zmenkamiŠekyPodstata a náležitosti šekuDruhy šekovOperácie so šekmiAkreditívyInkasoKľúčové pojmyCvičeniaKľúč k cvičeniamPrávna úprava nástrojov finančného trhu - cenných papierov, postavenie a úloha vybraných subjektovv rámci finančného trhu, ochrana finančného trhuFinančný trhFinančné nástrojeCenné papiereČlenenie cenných papierovZmena majiteľa cenného papieraPrávna úprava cenných papierov peňažného trhuCharakteristika peňažného trhuCenné papiere peňažného trhuPokladničné poukážkyZmenky a šekyVkladové listyPrávna úprava cenných papierov kapitálového trhuCharakteristika kapitálového trhuCenné papiere kapitálového trhuÚverové cenné papiereInvestičné certifikátyMajetkové cenné papierePoskytovanie investičných služiebOchrana finančného trhuPrávna ochrana finančného trhuVerejná ponuka cenných papierov a verejná ponuka majetkových hodnôtRegulované informáciePonuka na prevzatie, právo výkupu, právo na odkúpenieManipulácia s trhomDôverné informácieInvestičné odporúčanieInštitucionálna ochrana finančného trhuKľúčové pojmyCvičenieKľúč k cvičeniamKlienti banky z hľadiska občianskeho, obchodného práva a verejného právaKlienti banky z hľadiska občianskeho právaFyzické osoby Právnické osobyZdruženia fyzických alebo právnických osôbÚčelové združenia majetkuIné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákonKlienti banky z hľadiska obchodného právaVerejná obchodná spoločnosťKomanditná spoločnosťSpoločnosť s ručením obmedzenýmAkciová spoločnosťDružstváŠtátne podnikyEurópske družstvoEurópska spoločnosťZahraničné osobyOstatné kategórie podnikateľovSubjekty práva podľa verejného právaJednotky územnej samosprávyVerejnoprávne korporácieKľúčové pojmyCvičeniaKľúč k cvičeniamZáväzkové právne vzťahy - vznik, druhy a zánik záväzkovZáväzkové právne vzťahyPodstata záväzkových právnych vzťahovPrávne predpisy vzťahujúce sa na záväzkové právne vzťahyVznik záväzkovVznik záväzkov z právnych úkonovVznik záväzkov podľa Občianskeho zákonníkaVznik záväzkov podľa Obchodného zákonníkaVznik záväzkov na základe osobitných právnych predpisovĎalšie spôsoby vzniku záväzkovDruhy záväzkovZmeny v záväzkových právnych vzťahochZmeny v subjektoch záväzkových právnych vzťahovZmeny v osobe veriteľaZmeny v osobe dlžníkaZmeny v obsahu záväzkových právnych vzťahovZánik záväzkovZánik záväzku jeho splnenímDohoda účastníkovNemožnosť plneniaUplynutie časuSmrť dlžníka alebo veriteľaZapočítanieVýpoveďNeuplatnenie právaSplynutieOdstúpenie od zmluvyOdstupnéZmarenie účelu zmluvyKľúčové pojmyCvičenieKľúč k cvičeniamZabezpečenie záväzkovVšeobecne o zabezpečovacích prostriedkochZákladný opis vybraných zabezpečovacích prostriedkovZáložné právoZáložné právo všeobecneOsobitné spôsoby zabezpečenia pohľadávky záložným právomZmluvná pokutaRučenieDohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmovZabezpečovací prevod právaZabezpečenie postúpením pohľadávkyUznanie záväzku (dlhu)Banková zárukaKľúčové pojmyCvičeniaKľúč k cvičeniamNesplnenie záväzkov - domáhanie sa právPreklúzia a premlčanie právaNeuplatnenie práva – preklúziaPremlčanie právaRozhodcovské konaniePodmienky pre riešenie sporu v rozhodcovskom konaníRozhodcovský súdZačiatok a priebeh rozhodcovského konaniaRozhodcovské rozhodnutieObčianske súdne konanieCharakteristika občianskeho súdneho konania, právomoc a príslušnosť súdovČinnosť súdu pred začatím konaniaKonanie v prvom stupniRozhodnutie súduOpravné prostriedkyVýkon rozhodnutia, ExekúciaSúdny výkon rozhodnutia podľa Občianskeho súdneho poriadkuNútený výkon rozhodnutia exekúciou podľa Exekučného poriadkuExekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovExekúcia prikázaním pohľadávkyExekúcia predajomUspokojenie práv na nepeňažné plnenieOdporovateľné právne úkonyZrušenie konkurzuKľúčové pojmyCvičeniaKľúč k cvičeniamZÁKONYVYHLÁŠKYOPATRENIAAutorský kolektív:Mgr. Adrián BeskydJUDr. Richard FöldešJUDr. Svetlana KucmenováJUDr. Ján KuricJUDr. Štefan Orosi JUDr. Peter Pénzeš LL.M., PhD.Na uvedený titul sa nevzťahuje nižšie uvedená informácia o ročnom predplatnom aktualizácii a titul tiež nemá žiadne nasledujúce aktualizácie.
STÁHNOUT ČÍST
Právo pre bankovú prax | IBV
rozšírené hľadanie. Odporúčame; Pripravujeme; Novinky; Antikvariát; Inde nekúpite; 0,00 € 0 ks tovaru
Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky ...
Kliknite pre ponuky práce na pozíciu právnik. Pošlite svoj životopis a nájdite si nové zamestnanie ešte dnes! Voľné pracovné miesta pre pozíciu právnik.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY