Katedrály industriálního věku eBook

Fatimma.cz Katedrály  industriálního věku Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Katedrály industriálního věku! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Katedrály industriálního věku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Katedrály industriálního věku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,42 MB

ISBN: 9788074227097

POPIS
Kniha se zabývá vznikem moderní továrny. Chápe ji nejen jako ekonomické, technické a výrobní místo, nýbrž také jako místo, na kterém pracovali a v němž žili lidé. Tovární komíny, sklady, dílny a haly ohlašovaly příchod „moderních“ časů. S továrnami byla spojována očekávání na vytvoření nových pracovních míst, zvýšení prosperity země i morální obrodu, odstranění zahálky a nečinnosti. Továrny proměňovaly ekonomické, sociální i politické struktury. Patřily mezi hlavní dominanty krajiny. Změnily pracovní a životní návyky většiny obyvatelstva. S přibývajícím počtem továren opouštělo stále více mužů a žen své původní zaměstnání a procházelo branou továrního areálu. V továrnách trávili její zaměstnanci většinu času: staly se jejich novým domovem. Továrny sloužily jako místo vzdělání, kde lidé získávali profesní kvalifikaci. Továrny byly projekčním plátnem, na kterém se odvíjel příběh jedné společenské a ekonomické etapy. Představovaly scénu, která nasvítila ekonomické ziskya ztráty, politická vítězství i porážky, společenské naděje a zklamání.
STÁHNOUT ČÍST
Katedrály industriálního věku: textilní továrny a sociální ...
Katedrály industriálního věku: textilní továrny a sociální otázka v českých zemích, 1884-1914 / Zdeněk Nebřenský Stručná anotace: Publikace sleduje vznik moderní továrny, a to na příkladu textilních podniků.
Kniha: Katedrály industriálního věku (Zdeněk Nebřenský ...
Věk katedrál Nakladatelství Argo vydává monumentální dílo brilantního francouzského mediavelisty Georges Duby: Věk katedrál, Umění a společnost 980-1420, překlad Zora Jandová, vydalo Argo 2002, 332 stran. Opěvovat argovské historické řady, ať už "Historické myšlení" či "Každodenní život", by dnes působilo jako pleonasmus.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY