Zákon o mediaci eBook

Fatimma.cz Zákon o mediaci Image

INFORMACE

Zákon o mediaci je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Svatoš. Přečtěte si s námi knihu Zákon o mediaci na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zákon o mediaci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,63 MB

ISBN: 9788074786983

POPIS
Autoři komentáře zákona o mediaci, jako odborníci na dané téma, podávají čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice. Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení de lege ferenda.V textu čtenáři najdou rozsáhlé citace z původní důvodové zprávy k zákonu, díky čemuž je jasnější, jaký byl původní úmysl zákonodárce, a zároveň i text vyhlášky č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora (včetně krátkého úvodního komentáře). Dále zde najdou srovnávací texty k řádům a pravidlům, jež přijaly vybrané významné mezinárodní instituce zabývající se mediací a zároveň pojednání k etickým kodexům. V závěru komentáře pak čtenáři najdou praktické vzory – jak procesního charakteru ve vazbě na propojení mediace a soudního řízení, tak také vzory vhodné přímo pro činnost mediátorů.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o ...
Zákon o mediaci. Výkladové stanovisko k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s. Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem; Mediace v Evropě; Stanovisko k otázce povinnosti mlčenlivosti mediátora; Zákon o mediaci a o změně některých zákonů; Vyhláška (o zkouškách a odměně mediátora) Literatura ...
Seznam mediátorů - advokátů (SeznamMediatoru.cz)
Zákon o mediaci se však vztahuje pouze na „zapsané mediátory" Kdo je mediátor. Právní úprava mediace v netrestních věcech je uvedena v zákoně č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Přinesla do českého právního řádu novou profesi, a to zapsaného mediátora.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY