Medicína v kontextu západního myšlení eBook

Fatimma.cz Medicína v kontextu západního myšlení Image

INFORMACE

Hledáte knihu Medicína v kontextu západního myšlení? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Martin Špaček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Medicína v kontextu západního myšlení.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,75 MB

ISBN: 8072625130

POPIS
Již z letmého pohledu na dějiny lékařství je zřejmé, že jde o velmi různorodou a mnohoznačnou tradici. Lze hovořit o medicíně ve smyslu vědění nebo vědy, ve smyslu péče o trpící a nemocné, o medicíně jako instituci, o medicíně jako profesi. Medicína svým bezprostředním vztahem k životu a smrti, zdraví, nemoci a utrpení však zároveň představuje i jedinečný pohled do kulturních dějin evropského myšlení. Proměňující se obraz člověka, jak byl nahlížen v jednotlivých obdobích, se zřetelně odráží právě v medicíně: provázanost života a smrti, vědomí vlastní zranitelnosti a konečnosti i tušení něčeho, co tuto konečnost přesahuje, provází lékařskou tradici ve všech jejích podobách. Úkolem této knihy je zachytit a vystihnout právě onu rozmanitost a mnohoznačnost.Samo vyčlenění nemoci z utrpení, které se s nástupem efektivních technických postupů stále více upevňuje, podporuje pojetí člověka jako objektu medicínského zájmu na úkor vnímání člověka jako trpícího bližního a naráží na své meze zejména v případě chronických a psychiatrických onemocnění, jichž v důsledku epidemiologického vývoje v našem prostředí relativně přibývá. Právě připomenutí některých pozapomenutých představ a koncepcí, které často lépe dokázaly pojmout člověka v jeho celistvosti, jedinečnosti a neopakovatelnosti, proto může obohatit i dnešní medicínu. Upozornění na to, že není možné oddělit medicínu jako vědu či řemeslo od etiky jakožto vztahu k bližnímu, je konstantou provázející vývoj medicíny od jejích počátků.
STÁHNOUT ČÍST
Etika, filozofie - Lékařská literatura a pomůcky pro ...
Medicína v kontextu západního myšlení kniha od: Petr Kouba, Lydie Fialov ...
Medicína v kontextu západního myšlení | Knihkupectví Serius.cz
Kniha: Medicína v kontextu západního myšlení Autor: Lydie Fialová ; Petr Kouba ; Martin Špaček První část publikace sleduje vývoj medicínského myšlení od antiky po současnost, druhá se zabývá tématizací života, utrpení a smrti v rámci soudobé medicíny.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY