Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2009 eBook

Fatimma.cz Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2009 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2009? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2009.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,59 MB

ISBN: 9788080577902

POPIS
Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1.1.2009 novelizovalo opatrenie upravujúce nové postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ako aj opatrenie upravujúce prechod medzi účtovnými sústavami. Navyše 20. marca 2009 nadobudla účinnosť protikrízová novelizácia opatrenia upravujúceho postupy účtovania.Novelizované opatrenia sme spolu s opatrením MF SR o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva a príslušnými usmerneniami Daňového riaditeľstva SR zaradili do prvej časti publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2009. Vzhľadom na to, že jednoduché účtovníctvo podnikateľov je jednoznačne daňovo orientované, zaradili sme do tejto príručky (určenej účtovníkom a živnostníkom) nielen zákon o účtovníctve v znení troch noviel, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2009, a protikrízovej novely účinnej od 1. 3. 2009 (s dôvodovými správami a usmerneniami DR SR), ale aj úplné znenie zákona o dani z príjmov (s dôvodovými správami), ktorý bol k 1.1.2009 (resp. 15.12.2008) novelizovaný štyrikát a piatykrát k 1. 3. 2009 (protikrízová novela).
STÁHNOUT ČÍST
Ako viesť (a viesť ešte vôbec) jednoduché účtovníctvo?
Jednoduché účtovníctvo Množstvo podnikateľov by jednoduchému účtovníctvu prívlastok jednoduché určite nedalo. Toto je aj dôvod, prečo si účtovníctvo robí iba veľmi málo podnikateľov - nechávajú ho na starosti externým účtovníkov či účtovníckym firmám. Základy účtovníctva sú užitočné aj pre podnikateľov, ktorí si ho neplánujú robiť na vlastnú ...
Euro a jednoduché účtovníctvo - HNonline.sk
Jednoduché účtovníctvo. Oblasti. Účtovníctvo (518) Jednoduché účtovníctvo (54) Podvojné účtovníctvo (127) ... Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ ... 01.01.2009: 326/1948 Zb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY