Ústavní právo eBook

Fatimma.cz Ústavní právo Image

INFORMACE

Ústavní právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Karel Klíma. Přečtěte si s námi knihu Ústavní právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Ústavní právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,53 MB

ISBN: 9788073802615

POPIS
Čtvrté vydání publikace pokračuje v úspěšné tradici vydání předcházejících, je však značně aktualizované, reaguje již na platnou (od 1. 12. 2009) tzv. Lisabonskou smlouvu a dva významné nálezy Ústavního soudu ve věci souladnosti této smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Vedle nezbytné aktualizace stabilního obsahového potenciálu učebnice rozšiřuje judikatorní argumentaci zejména v oblasti lidskoprávní (Listina) a v ústavním právu procesním (řízení před Ústavním soudem ČR). Teoretické partie učebnice významněji posuzují členství ČR v Evropské unii a „vnitřní“ vztahové otázky dělby moci České republiky. Publikace je určena studentům právnických fakult. Je však významným průvodcem ústavním právem i pro studenty neprávních oborů či širší odbornou veřejnost. Komplex učebních pomůcek doplňuje Praktikum českého ústavního práva, Státověda a Komentář k Ústavě a Listině.
STÁHNOUT ČÍST
Ústavní právo - Casebook | Wolters Kluwer ČR, a. s.
Ústavní právo je právním odvětvím veřejného práva, které se zabývá ústavou a vykládá ji (ústavní právo ČR ale obsahuje i normy práva soukromého, zejména Listina je i základem vztahů soukromoprávních). Předmětem ústavního práva je to, co ÚP zkoumá - tedy ústava, ale záleží na vymezení tohoto pojmu, protože pojem ústava není jednoznačný.
Ústavní právo - Ústava ČR - maturitní otázka | Společenské ...
Publikace prezentuje ústavní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde ukazuje základní instituty a problémy českého ústavního práva, a to prostřednictvím kauz, jež zasazuje do právního i faktického kontextu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY