Odvody poistného od 1.1.2014 eBook

Fatimma.cz Odvody poistného od 1.1.2014 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Odvody poistného od 1.1.2014! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Odvody poistného od 1.1.2014 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Odvody poistného od 1.1.2014.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,98 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného od 1.1.2014 pre zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov, právnických osôb...
STÁHNOUT ČÍST
Odvody poistného od 1. 1. 2020 - Dušan Dobšovič - za 2,92 ...
Od 1. januára 2018 sa však maximálny vymeriavací základ na platenie poistného zvýši na 6 384 eur, a preto táto SZČO bude platiť za obdobie od 1. januára 2018 poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 6 211,55 eura, čomu zodpovedá poistné vo výške 2 059,12 eura.
Kniha "Odvody poistného od 1.1.2014"
1) Minimálny vymeriavací základ = za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. 329,06 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY