Chronická obličková choroba eBook

Fatimma.cz Chronická obličková choroba Image

INFORMACE

Chronická obličková choroba je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miroslav A. Šašinka. Přečtěte si s námi knihu Chronická obličková choroba na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Chronická obličková choroba.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,31 MB

ISBN: 9788089631209

POPIS
Od vydania prvého zväzku Dieškovej edície - Nefrológia zostavovateľského kolektívu prof. Dzúrik, prof. Šašinka, prof. Kovács a prof. Mydlík uplýnulo takmer desať rokov. Za toto obdobie pribudlo veľké množstvo poznatkov v oblasti objasňovania nových patomechanizmov pri chronickom ochorení obličiek, pribudli nové epidemiologické dáta, bolo publikovaných množstvo ako experimentálnych, tak aj klinických štúdií. Klinické štúdie boli zamerané najmä na doloženie účinku rôznych nových liečebných postupov na spomalenie progresie ochorenia obličiek, ale hlavne na zníženie celkovej a kardiovaskulárnej morbidity a morality. Preto patrí vďaka prof. Šašinkovi a prof. Furkovej, že pripravili monografiu Chronická obličková choroba - aktuálne problémy, ktorej hlavným cieľom je priniesť najnovšie poznatky, ktoré sú významné pre klinicku prax.Kniha je určená predovšetkým klinickým nefrológom, lekárom, ktorí sa pripravujú na atestáciu z nefrológie, ale aj ďalším odborníkom ako sú internisti, pediatri, geriatri, kardiológovia, diabetológovia, urológovia a v neposlednom rade praktickí lekári.
STÁHNOUT ČÍST
Diagnóza: Chronická choroba obličiek, 3. štádium
Chronická choroba obličiek (CKD) -definícia CKD nie je diagnóza Všeobecný názov pre heterogénne poruchy štruktúry a funkcie obličiek s rôznou klinickou manifestáciou CKD je definované ako abnormality štruktúry a funkcie obličiek prítomné > 3 mesiace.
Chronická obličková choroba - ShopHerba
Chronická obličková choroba | ... hlavne na zníženie celkovej a kardiovaskulárnej morbidity a morality. Preto patrí vďaka prof. Šašinkovi a prof. Furkovej, že pripravili monografiu "Chronická obličková choroba - aktuálne problémy", ktorej hlavným cieľom je priniesť najnovšie poznatky, ktoré sú významné pre klinicku prax ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY